Enable Accessibility Bar

Meistr mewn celf

Yn ddiweddar, mae cyn-fyfyriwr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill gradd meistr mewn crefftau dylunio cyfoes.

Astudiodd Kathryn Ayres ddiploma estynedig lefel tri mewn celf a dylunio ar gampws Aberystwyth y coleg cyn symud ymlaen i astudio gradd baglor mewn crefftau dylunio cyfoes yng Ngholeg Celfyddydau Henffordd.

Yn ystod ei hail flwyddyn, daeth Kathryn yn ymwybodol o'i brwdfrydedd am gerameg ac ar ôl graddio penderfynodd astudio gradd meistr yng Ngholeg Celfyddydau Henffordd gan iddi deimlo, yn greadigol, mai megis cychwyn ydoedd ym maes ei brwdfrydedd newydd.

Meddai Kathryn:  “Fe wnaeth astudio yng Ngholeg Ceredigion helpu fy llwybr gyrfa gan ei fod yn lle a wnaeth feithrin fy llais creadigol bach swil.

“Roedd fy nhiwtoriaid yn hollol ryfeddol, roeddent yn allweddol wrth alluogi fy llwyddiannau creadigol a phersonol ac roeddent yn gefnogol iawn wrth i mi benderfynu ar fy ngham nesaf ar ôl coleg.

“Roeddwn yn ffodus iawn fy mod wedi bod yn rhan o’r gymuned yng Ngholeg Ceredigion a heb os, ni fyddwn i le rydw i heddiw heb y gefnogaeth, y gofal a’r anogaeth a ddarparwyd ganddynt.”  

Wrth edrych i'r dyfodol, mae Kathryn yn dweud fod yna lawer o bethau yr hoffai eu cyflawni yn ei gyrfa greadigol.

Ar hyn o bryd mae Kathryn a'i phartner yn y broses o sefydlu eu busnes eu hunain, gan gyfuno eu brwdfrydedd am gerameg a chadw gwenyn.