Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr dodrefn yn croesawu saer cadeiriau

Yn ddiweddar croesawodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion Chris Williams, saer cadeiriau a pherchennog Welsh Stick Chairs i weithdy’r adran ar gampws y coleg yn Aberteifi. 

Treuliodd y saer cadeiriau o fri, sydd hefyd yn addysgu gweithdai yn America gyda’r gwneuthurwr dodrefn a newyddiadurwr enwog Chris Schwarz, ddiwrnod yn y gweithdy yn siarad â’r myfyrwyr ynghylch  amrywiaeth o bynciau gan gynnwys hanes Cadeiriau Cymreig Cribedig a’r offer a’r technegau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer ei greadigaethau.

Yn ogystal, bu’n siarad ac yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ynghylch sut i wneud bywoliaeth drwy wneud dodrefn.

Roedd amser i Chris roi arddangosiadau ar wneud cydrannau allweddol a rhoi mewnwelediad i dechnegau.

Meddai’r darlithydd dodrefn Chloe Reynolds:  "Roedd yn wych i groesawu cymeriad mor ysbrydoledig â Chris i'r coleg. 

“Roedd gweld ei offer a luniwyd â llaw a’i wylio yn eu defnyddio yn hyfryd ac roedd yn wych ei glywed yn siarad am ei hyfforddiant a’i brofiad dros 30 mlynedd yn y diwydiant.

“Mwynhaodd y myfyrwyr eu hunain yn fawr a byddant yn elwa’n sylweddol o’r ymweliad.”