Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr yn cael eu dewis ar gyfer Pêl-droed Colegau Cymru

Mae myfyriwr Coleg Sir Gâr a myfyriwr Coleg Ceredigion wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymdeithas Bêl-droed Colegau Cymru Dan 19oed.

Bydd Lee Jenkins, sy’n fyfyriwr gwaith saer yng Ngholeg Ceredigion ac Ewan McCormick, sy’n fyfyriwr gwyddor chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr ill dau yn cael cyfle i berfformio am y tro cyntaf yn y gemau sydd i ddod yn erbyn Ysgolion Annibynnol Lloegr ar Ragfyr 11 ym Mharc Sant Siôr ac yn erbyn tîm Dan 23oed y Llu Awyr Brenhinol yng nghanolfan RAF Cosford ar Ragfyr 12.

Mae Ewan (mewn llwyd yn y llun) yn hanu o Dyddewi a symudodd e i Sir Gaerfyrddin i ymuno â chwrs chwaraeon y coleg ac academi bêl-droed y coleg.

Meddai Jonathan Garcia, cyfarwyddwr pêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rydym yn edrych ymlaen at weld perfformiadau Ewan a Lee.

“Mae ein peldroedwyr i gyd yn cael cyfle i gynrychioli Cymdeithas Bêl-droed Colegau Cymru a datblygir eu sgiliau ar lefel tîm a lefel unigol.”