Enable Accessibility Bar

Goreuon y DU ar y Ffordd i Sianghai

Ennyd sy’n newid bywyd i fyfyriwraig ddawnus ar gyfer o Goleg Ceredigion

Mae myfyrwaigr sy’n cynrychioli Coleg Ceredigion yn dechrau ar y ffordd i Sianghai ar ôl cael ei dewis ar gyfer Carfan y DU ar gyfer y Gystadleuaeth WorldSkills ryngwladol.

Gwahoddwyd Hedydd Davies i ymuno â Rhaglen Datblygu Talent o fri WorldSkills y DU ar ôl rhagori yn ei gystadlaethau sgiliau cenedlaethol, cynhaliwyd rowndiau terfynol y rhain y mis diwethaf yn WorldSkills UK LIVE yn y ganolfan NEC ym Mirmingham.

Graddiodd o gwrs arlwyo lefel tri y coleg yr haf hwn, ac ers hynny mae Hedydd wedi bod yn gweithio fel cogydd ym mwyty poblogaidd Crwst yn Aberteifi. 

Mae Cystadleuaeth WorldSkills, a gynhelir nesaf yn Sianghai, Tsieina yn 2021, yn cymryd lle bob dwy flynedd a chaiff ei hadnabod fel gemau olympaidd y sgiliau. Bydd y gystadleuaeth yn cynnwys dros 1000 o brentisiaid a myfyrwyr mwyaf talentog y byd yn cystadlu mewn dros 50 o wahanol sgiliau wrth iddynt frwydro i gael eu henwi’n Bencampwyr y Byd yn eu sgil ddewisol.

Meddai Ben Blackledge, Dirprwy Brif Weithredwr, WorldSkills y DU: “Llongyfarchiadau i Hedydd.

“Mae hon yn ennyd newid bywyd iddi." 

“Mae Hedydd eisoes wedi rhagori yng nghystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol WorldSkills y DU - a nawr mae hi’n wynebu prawf sydd hyd yn oed yn anoddach wrth iddi geisio sicrhau ei lle i gynrychioli’r DU ar lwyfan y byd.

“Mae hi wedi ymroi cannoedd o oriau i wella ei sgiliau i gyrraedd y lefel hon – ac mae ganddi lawer o fisoedd o waith caled o’i blaen gyda’n rheolwyr hyfforddi - gan ei galluogi i drawsffurfio ei gyrfa a’i bywyd.”

Bydd Hedydd yn ymgymryd â rhaglen hyfforddi 18-mis gyda WorldSkills y DU, gyda chefnogaeth Coleg Ceredigion a bydd yn wynebu’r prawf dethol eithaf yn y Gwanwyn 2021 pan enwir y tîm a fydd yn cystadlu yn WorldSkills Sianghai.

Yn ôl Huw Morgan, darlithydd arlwyo yng Ngholeg Ceredigion:  “Fel adran, rydym mor falch o Hedydd.

"Mae hi wedi gweithio'n ddiflino i baratoi ar gyfer rownd derfynol y DU ac mae'n foddhaol iawn gweld ei gwaith caled yn cael ei wobrwyo ac rwy’n gwybod y bydd hi’n parhau i weithio’r un mor galed er mwyn paratoi ar gyfer y Rhaglen Datblygu Talent.

“Mae hi wedi gwneud ei hun a’r coleg yn falch.”

Cynhaliwyd y gystadleuaeth WorldSkills flaenorol yn gynt eleni yn Kazan, Rwsia lle y dyfarnwyd 19 o fedalau i Dîm y DU. Trwy gystadlu yn y gystadleuaeth, mae WorldSkills y DU yn gallu nodi arfer gorau byd-eang, ymchwil a gweledigaeth a fydd yn helpu llywodraeth newydd y DU i ddarparu addysg dechnegol o safon orau’r byd.