Enable Accessibility Bar

Y Coleg wedi helpu llwybr gyrfaol Lisa

Mae Lisa Jones yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol diagnosis deuol i’r tîm camddefnyddio sylweddau. 

Yn 16 oed, nid oedd Lisa yn siŵr pa lwybr gyrfa i’w ddewis felly ar ôl ystyried ei hopsiynau, penderfynodd Lisa astudio gofal plant yng Ngholeg Ceredigion.

Yn awyddus i barhau â’i haddysg ar ôl y coleg, enillodd Lisa le i astudio BA mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid, gan arbenigo mewn cyfiawnder ieuenctid ym Mhrifysgol Northampton. 

Yn ystod lleoliad ei blwyddyn olaf, darganfyddodd Lisa ei galwedigaeth wrth weithio gyda Cymorth i Fenywod, a elwir bellach yn Wasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (WWDAS).

Yn fuan ar ôl graddio gyda 2:1, cafodd Lisa waith fel gweithiwr cymorth i blant a phobl ifanc gyda Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru, gan roi cymorth i blant a phobl ifanc yr effeithiwyd arnynt gan gam-drin domestig. 

Roedd Lisa’n siomedig bod y cyllid wedi dod i ben yn y pen draw ar gyfer ei rôl ac felly’n gyflym iawn enillodd hyfforddeiaeth gyda thîm iechyd meddwl cymunedol Cyngor Sir Ceredigion. 

Fel rhan o’i hyfforddeiaeth, roedd angen gradd mewn gwaith cymdeithasol ar Lisa ac enillodd hon drwy’r Brifysgol Agored.

Bellach mae Lisa yn gweithio i’r cyngor fel gweithiwr cymdeithasol diagnosis deuol.

Meddai Allison Davies, pennaeth creadigrwydd a gofal yng Ngholeg Ceredigion: “Mae bob amser yn bleser clywed am lwyddiant cyn fyfyrwyr ac nid yw hanes Lisa’n eithriad.

“Daeth Lisa atom heb fod yn siŵr beth roedd hi eisiau ei wneud fel gyrfa, ond roedd hi’n fyfyrwraig benderfynol ac yn awyddus i lwyddo.

“Mae mor braf clywed ein bod wedi ei helpu i ddod o hyd i’r yrfa y mae hi wir yn ei mwynhau.

Dymunwn yn dda iddi yn y dyfodol.