Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr y celfyddydau perfformio yn camu i’r llwyfan

Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i’r myfyrwyr celfyddydau perfformio gyda sawl perfformiad wedi’i gwblhau mewn cyfnod byr o amser.

Cyn y Nadolig, cyflwynodd y myfyrwyr blwyddyn dau lefel tri eu prosiectau cyfarwyddo yn stiwdios perfformio ac ymarfer y coleg ynghyd â chyflwyno eu clyweliad i berfformwyr yn y Stiwdio Gron yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Diben y ddau ddigwyddiad hyn oedd cyfoethogi myfyrwyr â phrofiadau theatr. 

Nod y prosiectau oedd cyflwyno darpar gyfarwyddwyr ifanc i'r ystod o wybodaeth sy'n ofynnol i'w galluogi i gychwyn yn hyderus ar y llwybr cymhleth i fod yn gyfarwyddwr profiadol a medrus.  

Cyfarwyddodd y myfyrwyr berfformiad byr yn annibynnol, gan ddangos bwriadau, dulliau ac astudiaeth gyfarwyddol mewn modd trylwyr a manwl. 

Mae'r modiwl cwrs clyweliad i berfformwyr yn rhoi’r sgiliau cynllunio a'r technegau actio allweddol sydd eu hangen i fyfyrwyr er mwyn cyflwyno perfformiadau clyweliad effeithiol ar gyfer cyflogaeth mewn theatr fyw a chyfryngau wedi'u ffilmio. 

Dangosodd yr arddangosfa ystod o ddarnau perfformio y mae'r myfyrwyr wedi gweithio arnynt a'u cynnwys yn eu portffolio ymarferol. 

Fe wnaeth y myfyrwyr elwa o’r uned hon wrth iddynt ddatblygu ymwybyddiaeth o'u cryfderau a'u gwendidau actio eu hunain, ac o'u hymddygiad personol eu hunain mewn sefyllfa gyfweliad.

Mae’r flwyddyn newydd eisoes wedi gweld myfyrwyr yn perfformio mewn amrywiol sioeau gan gynnwys Fy Milltir Sgwâr/My Square Mile ac Antigone.

Mae’r sylw bellach wedi troi tuag at gynhyrchiad diwedd y flwyddyn, gyda gwaith ar y gweill ar hyn o bryd.

Eleni bydd myfyrwyr yn perfformio Amadeus ynghyd â chynhyrchiad safle-benodol,  gyda'r lleoliad i'w gyhoeddi cyn bo hir.