Enable Accessibility Bar

Codi ymwybyddiaeth o adnoddau iechyd

Fel rhan o’u huned hyrwyddo addysg iechyd a ffordd o fyw iach, mae’r myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol lefel tri wedi bod yn datblygu adnoddau ar ystod o faterion iechyd sy’n ymwneud â phobl ifanc gan gynnwys iechyd meddwl, imiwneiddio a defnyddio gwasanaethau iechyd.

Ar ôl cael eu rhannu’n bum grŵp, rhoddwyd pwnc i’r myfyrwyr a chawsant y dasg o ymchwilio a chasglu amrywiol adnoddau sydd ar gael ar eu pwnc nhw. 

Yn dilyn y cyfnod ymchwilio, aeth y myfyrwyr ati i gynnal digwyddiad ymwybyddiaeth iechyd, gan ennyn diddordeb myfyrwyr ar draws campws Aberystwyth, a thynnu sylw at bwysigrwydd eu pwnc yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r adnoddau sydd ar gael. Cafodd pob grŵp y dasg o gyflwyno gweithdy gyda dosbarth penodol, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r mater a roddwyd iddynt.

Meddai darlithydd iechyd a gofal cymdeithasol Coleg Ceredigion, Sara Jones: “Rwy’n falch iawn o’r ffordd y gwnaeth y myfyrwyr ymddwyn yn ystod y prosiect hwn.

“Fe wnaethon nhw weithio’n dda gyda’i gilydd yn ystod y broses ymchwil, a pherfformio’n aeddfed yn ystod y digwyddiad a’r gweithdy, gan godi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth am faterion pwysig i bobl ifanc.”