Enable Accessibility Bar

Llwyddiant Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

 

Bu llwyddiant i Goleg Ceredigion yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar, gyda medalau i'r adrannau arlwyo ac adeiladu.

Cymerodd Celt John, myfyriwr lletygarwch ac arlwyo lefel dau o gampws y coleg yn Aberteifi, y wobr arian yn y categori patisserie a melysion.

Cafodd Celt ynghyd â 12 o gystadleuwyr eraill dair awr a hanner i greu a choginio pedwar dogn o souffle fanila poeth, sablé la poche a Paris Brest.

Yn ôl Celt: “Mae cystadlu ar y lefel hon wedi bod yn brofiad anhygoel.

“Roedd y gystadleuaeth o safon uchel iawn ac mae’n anrhydedd mynd â’r fedal arian adref.

“Hoffwn ddiolch i staff Coleg Ceredigion a’r adran arlwyo am yr hyfforddiant a’r gefnogaeth a roesant i mi cyn ac yn ystod y gystadleuaeth.”

Roedd llwyddiant hefyd i'r myfyriwr gwaith saer lefel tri Gethin Morgans a enillodd fedal efydd yng nghategori gwaith saer ar safle.

Roedd Gethin, sydd ar hyn o bryd yn gweithio i Davies a Morgan, seiri a thowyr lleol yn Llanbedr Pont Steffan, ymhlith y deg cystadleuydd a gafodd y dasg o gwblhau strwythur to cymhleth o fewn yr amser a neilltuwyd.

Yn ôl darlithydd gwaith saer Coleg Ceredigion, Ben James: “Rydyn ni fel adran yn falch iawn o gyflawniad Gethin.

“Mae wedi gweithio’n galed i baratoi ar gyfer y digwyddiad hwn ac wedi perfformio’n broffesiynol ac yn ddigynnwrf o dan bwysau enfawr.

“Mae ansawdd y cynnyrch terfynol a gynhyrchodd yn dangos ei fod yn grefftwr medrus ac nid oes amheuaeth gennyf y bydd cystadlu mewn cystadlaethau o’r fath yn ei gynorthwyo am weddill ei astudiaethau a thu hwnt.”