Enable Accessibility Bar

Un cam yn agosach at Shanghai

 

Mae myfyriwr sy'n cynrychioli Coleg Ceredigion un cam yn agosach at Shanghai, yn cynrychioli Carfan y DU yng nghystadleuaeth ryngwladol WorldSkills.

Gwahoddwyd Hedydd Davies, a gystadlodd mewn gwasanaeth bwyty i ymuno â Rhaglen Datblygu Talent fawreddog WorldSkills UK ar ôl rhagori yn ei gystadlaethau sgiliau cenedlaethol, y cynhaliwyd y rowndiau terfynol yn WorldSkills UK LIVE yn yr NEC yn Birmingham.

Wedi'i dewis fel un o'r pump i ymuno â'r Rhaglen Datblygu Talent, mae Hedydd ynghyd â dau aelod arall wedi symud ymlaen i gam nesaf y rhaglen, gyda'r enillydd yn y pen draw yn mynd ar yr awyren gyda gweddill Carfan y DU.

Gan raddio o gwrs arlwyo lefel tri y coleg yr haf diwethaf, mae Hedydd wedi bod yn gweithio yn Crwst, sefydliad poblogaidd yn Aberteifi.

Mae cystadleuaeth WorldSkills, a gynhelir nesaf yn Shanghai, Tsieina yn 2021, yn cael ei chynnal bob dwy flynedd mae’n cael ei hadnabod fel gemau Olympaidd sgiliau.

Bydd y gystadleuaeth yn cynnwys dros 1000 o brentisiaid a myfyrwyr mwyaf talentog y byd yn cystadlu mewn dros 50 o sgiliau gwahanol wrth iddynt frwydro i gael eu henwi yn bencampwyr byd yn eu sgil dewisol.

Bydd Hedydd nawr yn parhau â’i rhaglen hyfforddi gyda WorldSkills y DU, gyda chefnogaeth Coleg Ceredigion a bydd yn wynebu’r prawf dethol eithaf yng Ngwanwyn 2021 pan fydd y tîm a fydd yn cystadlu yn WorldSkills Shanghai yn cael ei enwi.

Yn ôl Hedydd: “Rwy’n teimlo’n ffodus iawn fy mod wedi gallu symud ymlaen yn y gystadleuaeth hon.

“Mae'n brofiad anhygoel ac rydw i wedi dysgu sgiliau newydd yn ogystal â chwrdd â phobl o bob rhan o'r DU.

“Rwy’n ddiolchgar hefyd i Goleg Ceredigion a’r tiwtoriaid am eu holl gefnogaeth a chyngor hyd yn hyn yn ystod y broses hon.”