Enable Accessibility Bar

Gweithdy dylunydd ffasiwn

Yn ddiweddar, croesawodd myfyrwyr celf a dylunio Coleg Ceredigion ar gampws Aberystwyth y dylunydd ffasiwn Felicity Haf i’r coleg.

Wedi'i geni a'i magu yn Aberystwyth, graddiodd Felicity mewn dylunio ffasiwn yng Ngholeg Kingston Llundain ac mae wedi gweithio fel uwch ddylunydd i wahanol gwmnïau ffasiwn yn Llundain, gan gynnwys Needle and Thread ac AllSaints.

Yn ystod y gweithdy, o dan lygaid craff Felicity, bu’r myfyrwyr yn trafod, arbrofi a dylunio eu dilledyn eu hunain.

Esboniodd Felicity hefyd am y broses o greu gwahanol ddyluniadau a sut maen nhw'n cyrraedd y siopau, yn ogystal â thynnu sylw at bwysigrwydd cadw portffolio trefnus.

Yn dilyn y gweithdy, atebodd Felicity gwestiynau amrywiol gan y myfyrwyr ynghyd â rhoi cyngor ar sut i gael gwaith yn y diwydiant ffasiwn.