Enable Accessibility Bar

Llwyddiant sgiliau i fyfyriwr arlwyo

Bu llwyddiant i Goleg Ceredigion yn y digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar yng nghategori'r celfyddydau coginio.

Cipiodd y myfyriwr lletygarwch ac arlwyo lefel tri, Dylan West, sy'n astudio ar gampws y coleg yn Aberystwyth, fedal efydd mewn cystadleuaeth o ansawdd uchel.

Cafodd Dylan ynghyd â 35 o gystadleuwyr eraill y dasg o baratoi a choginio bwydlen tri chwrs mewn tair awr, gan weini dau ddogn o bob cwrs.

Cafodd y cystadleuwyr y dasg o greu cwrs cyntaf o gonsommé cig eidion gyda garnais eu hunain, ac yna prif saig o fol porc wedi'i ddiesgyrnu, rolio, stwffio, ei glymu a’i rostio gyda garnais cytbwys oedd yn cynnwys tatws, gan orffen gyda phwdin sail lemwn o’u dewis eu hunain.

Gweinodd Dylan gonsommé cig eidion gyda garnais ravioli pancetta mwg, ac yna bol porc, tatws ffondant, piwrî afal sbeislyd, cennin bach wedi'u piclo, moron chantenay wedi eu siapio’n lluniaidd gyda miso jus.

I gloi ei fwydlen, paratôdd souffle lemwn clasurol gyda choulis mafon a cheuled lemwn.

Yn ôl darlithydd arlwyo Coleg Ceredigion, James Ward: “Fel adran rydym yn falch iawn o Dylan.

“Mae wedi gweithio’n ddiflino i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth hon, gan dreulio tua wyth i ddeg awr yr wythnos yn ymarfer seigiau amrywiol a hynny ar ben ei ymrwymiad i’w gwrs lefel tri.

“Mae gan Dylan allu naturiol, sgiliau cyflwyno da, dull synhwyrol ac etheg gwaith gwych.

“Mae gorffen yn y tri uchaf allan o 36 yn llwyddiant ysgubol iddo ef ac i ni fel adran.”

Roedd llwyddiant hefyd ar gampws Aberteifi wrth i Celt John orffen yn ail yn y categori patisserie a melysion.