Enable Accessibility Bar

Llygad am fusnes

Er bod rhai myfyrwyr yn ansicr o'u llwybr dilyniant, ni ellir dweud yr un peth am Alaw Lois Evans sydd bob amser wedi rhoi ei bryd ar yrfa yn y diwydiant busnes.

Yn byw ar y fferm deuluol sy'n gartref i 15 o fythynnod gwyliau, mae Alaw wedi bod yn cynorthwyo'r busnes teuluol ers iddi gofio.

Felly roedd penderfynu astudio busnes ar lefel tri ar gampws Aberystwyth yn ddewis naturiol iddi gan ei bod eisiau ehangu ei gwybodaeth am y diwydiant.

Mae Alaw wedi nodi ei bod wedi mwynhau'r agweddau mwy ymarferol ar y cwrs, a oedd yn cynnwys trefnu a rhedeg siop ddillad dros dro, gyda'r holl elw'n mynd i HAHAV.

Wrth edrych i'r dyfodol, mae Alaw wedi derbyn cynnig diamod i astudio rheolaeth gwestai a lletygarwch ar gampws Prifysgol De Cymru, Casnewydd.

Bob amser yn frwd dros yr elfen fwy ymarferol o fusnes, mae Alaw yn gyffrous y bydd yn treulio dau ddiwrnod yr wythnos yn y Celtic Manor fel rhan o'r cwrs, gan roi cyfle iddi ymarfer elfennau sylfaenol sydd eu hangen i redeg sefydliad llwyddiannus, fel bwyd a diod a bod ar flaen tŷ.

Ei nod hirdymor yw gwneud rhywfaint o deithio cyn cael cyflogaeth yn y diwydiant.