Enable Accessibility Bar

Y gêr uchaf i Arthur

Mae Arthur Jones yn gefnogwr rali brwd ac yn ddiweddar cystadlodd yn ei ras gyntaf o lawer o rasys rali ar y ffyrdd, cyn i'r Covid19 atal y calendr rasio.

Ar hyn o bryd mae Arthur yn astudio cerbydau modur lefel tri ar gampws Coleg Ceredigion yn Aberteifi, ar ôl cwblhau’r cwrs lefel dau yn flaenorol y flwyddyn gynt.

Cyn dod i gampws Aberteifi, astudiodd Arthur fusnes ar gampws Aberystwyth.

Yn frwdfrydig am ralio, mae Arthur yn gobeithio cychwyn ei fusnes ei hun un diwrnod, yn adeiladu injans ceir ralio.

Gyda’r weledigaeth honno mewn golwg, roedd astudio busnes a cherbydau modur yn beth amlwg iddo er mwyn gwneud ei freuddwyd yn realiti.

Dywed Arthur: “Rwyf wastad wedi bod yn frwdfrydedd am weithio gyda cheir, gan fod fy nhad yn fecanig ac mae ef bob amser wedi dysgu'r pethau sylfaenol i mi.

“Felly roedd yn benderfyniad hawdd i'w wneud wrth benderfynu astudio cerbydau modur yng Ngholeg Ceredigion.

“Cyn hynny, fe wnes i astudio busnes ar gampws Aberystwyth a mwynheais y cwrs yn fawr a gwnaeth i mi deimlo’n fwyfwy penderfynol i gychwyn fy musnes fy hun un diwrnod.”

Ar ôl gorffen yng Ngholeg Ceredigion, mae Arthur yn gobeithio cael prentisiaeth er mwyn gwella ei sgiliau mecanyddol ymhellach, tra hefyd yn meddwl am sut i ddod â’r busnes mae’n breuddwydio amdano yn fyw.