Enable Accessibility Bar

Arlwyo yn ystod y Cyfnod Clo

Tra bod llawer ohonom yn gweithio gartref ar hyn o bryd oherwydd Covid19, ni ellir dweud yr un peth am weithwyr allweddol.

Un gweithiwr allweddol yw'r cyn-fyfyriwr arlwyo, Josh Taylorson, a astudiodd arlwyo o lefel un i dri ar gampws y coleg yn Aberteifi.

Ers gadael y coleg, mae Josh wedi ennill cyflogaeth mewn sawl sefydliad ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel y prif gogydd yn Yr Hafod, cartref nyrsio yn Aberteifi.

Gan greu seigiau blasus, mae Josh yn darparu ar gyfer preswylwyr Yr Hafod yn ogystal â bod yn gyfrifol am weddill staff y gegin.

Yn ôl Josh: “Fe wnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Ceredigion yn fawr iawn.

“Fe wnaeth fy amser yno fy helpu i ddeall gwahanol agweddau'r diwydiant lletygarwch a sut i ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion pobl.

“Mae’r rhain yn amseroedd rhyfedd ar hyn o bryd, ond rwy’n falch fy mod yn gwneud fy rhan.”

Nododd y darlithydd arlwyo Huw Morgan: “Rydym yn falch o glywed am y cynnydd y mae Josh wedi'i wneud ers gadael y coleg ac yn falch ohono yn ystod yr amseroedd anodd hyn."