Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr dodrefn yn croesawu saer cadeiriau

Yn ddiweddar croesawodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion Chris Williams, saer cadeiriau a pherchennog Welsh Stick Chairs i weithdy’r adran ar gampws y coleg yn Aberteifi.  Treuliodd...

Meistr mewn celf

Yn ddiweddar, mae cyn-fyfyriwr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill gradd meistr mewn crefftau dylunio cyfoes. Astudiodd Kathryn Ayres ddiploma estynedig...