Enable Accessibility Bar

Un cam yn agosach at Shanghai

  Mae myfyriwr sy'n cynrychioli Coleg Ceredigion un cam yn agosach at Shanghai, yn cynrychioli Carfan y DU yng nghystadleuaeth ryngwladol WorldSkills. Gwahoddwyd Hedydd...

Llwyddiant Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

  Bu llwyddiant i Goleg Ceredigion yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar, gyda medalau i'r adrannau arlwyo ac adeiladu. Cymerodd Celt John, myfyriwr lletygarwch...

Lansio menter Cariad yn y colegau

Mae menter y coleg sy’n anelu at annog tosturi a charedigrwydd cymunedol wedi cael ei lansio yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. Cafodd menter Cariad (sy’n golygu...

Codi ymwybyddiaeth o adnoddau iechyd

Fel rhan o’u huned hyrwyddo addysg iechyd a ffordd o fyw iach, mae’r myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol lefel tri wedi bod yn datblygu adnoddau ar ystod o faterion...