Enable Accessibility Bar

Nosweithiau Agored.

Mae nosweithiau agored yn darparu cyfle i'r cyhoedd ymweld â'r coleg a siarad yn uniongyrchol gyda staff addysgu a chymorth am y cwrs sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae'n bwysig dod er mwyn teimlo awyrgylch y coleg gan y byddwch efallai yn treulio llawer o amser yno. Hefyd mae'n hanfodol eich bod yn cael atebion i unrhyw gwestiynau a all fod gennych am gynnwys cwrs, gofynion mynediad, canlyniadau arholiadau a ph'un a yw'r cwrs yn iawn i chi.

Yn y digwyddiad, cewch eich tywys gan staff i wahanol ardaloedd y coleg lle bydd staff addysgu wrth law i gynnig cyngor.

Does dim angen bwcio ond dylech chi fynd i'r campws lle cynhelir eich pwnc dewisol.

 

 

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020 3.30 - 7pm

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2020: 3.30 - 7pm

Dydd Mercher 10fed Mawrth 2021: 3.30 - 7pm

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021 2021: 3.30 - 7pm

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch gampws Aberteifi ar 01239 612032, neu gampws Aberystwyth ar 01970 639700.