Enable Accessibility Bar

Amelia yn derbyn gwobr Cariad am ymgyrch ganser

 

 Mae cydweithwyr darlithydd yn y celfyddydau wedi rhoi syrpréis annisgwyl iddi, sef gwobr Cariad y coleg, ar ôl iddi godi arian ar gyfer uned gofal y fron Ysbyty Tywysog Philip ac am oresgyn ei brwydr ganser ei hun.

Mae Amelia Kilvington, sydd wedi cael profiad personol o’r gofal a gynigir gan Uned Gofal y Fron Peony’r ysbyty, wedi codi dros £1,300 ar y cyd â staff a myfyrwyr yn y coleg.

A hithau’n gweithio fel pennaeth adran yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr cafodd Amelia ei gwahodd i gyfarfod, ond mewn gwirionedd yno i’w chroesawu roedd nifer o’i chydweithwyr a oedd yn aros i gyflwyno gwobr Cariad iddi.

Yn dilyn ei siwrnai ganser ei hun, mae Amelia wrthi’n weithredol yn codi arian ar gyfer yr uned gofal y fron a wnaeth ei helpu ac mae hi wedi bod yn ymgyrchu ar draws Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Cyflwynir gwobr Cariad y coleg i staff a myfyrwyr am waith cymunedol ac elusennol ac am weithredoedd o garedigrwydd.

Fel arfer lliw coch sydd i’r wobr ond bu staff adeiladu ar gampws Rhydaman, sy’n llunio’r gwobrau, wrthi’n personoli gwobr Amelia mewn pinc, i gynrychioli ymwybyddiaeth o ganser y fron.

Dywedodd Jamie Hawkins, rheolwr cyfadran ar gyfer Ysgol Gelf Caerfyrddin:  “Rhoddir y wobr Cariad binc hon, sy’n gynhyrchiad cyfyngedig, nid yn unig am y gwaith codi arian y mae Amelia wedi arwain ar draws yr holl gampysau, ond hefyd am ei gwytnwch personol wrth wynebu canser.

“Trwy gydol ei siwrnai mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i gymaint. Mae’r modd y mae hi wedi delio gyda’r sefyllfa yn adlewyrchiad gwirioneddol o Amelia a’i phositifrwydd.

“Roedd gwên gan Amelia ar ei hwyneb bob amser, hyd yn oed drwy’r adegau mwyaf anodd.”