Enable Accessibility Bar

Coleg Ceredigion yn 8fed yn rownd derfynol sigiliau DU

Mae pennaeth Coleg Ceredigion, Dr Andrew Cornish, wedi llongyfarch myfyrwyr ar gymryd rhan ac ennill medalau yn rownd derfynol WorldSkills UK.

Arweiniodd lefel cyflawniad y myfyrwyr yn y gystadleuaeth at Goleg Ceredigion yn cyrraedd tabl cynghrair y 10 uchaf o sefydliadau yn y rownd derfynol.

Enillodd Celt John fedal aur yn y categori melysion a patisserie, enillodd Natasha Ellis arian yn y categori celfyddydau coginiol, enillodd Daniel Davies arian yn y categori gwasanaeth bwyty a dyfarnwyd canmoliaeth uchel i Steffan Thomas yn y categori gwaith asiedydd.

Estynnodd y coleg wahoddiad i’w gystadleuwyr i ffrydio byw ar-lein y seremoni fedalau a gyflwynwyd gan y cyflwynydd teledu Steph McGovern, lle cyhoeddwyd yr enillwyr.

Mae WorldSkills yn rhan o fudiad byd-eang sy’n cefnogi pobl ifanc ledled y byd trwy hyfforddiant, asesu a meincnodi mewn cystadlaethau gyda thimau cenedlaethol yn anelu at safonau gyda’r gorau yn y byd mewn Gemau Olympaidd sgiliau a gynhelir bob dwy flynedd.

Cynllunnir y cystadlaethau gan arbenigwyr diwydiant ac maent yn asesu gwybodaeth, sgiliau ymarferol a phriodoleddau cyflogadwyedd unigolyn yn erbyn meini prawf penodol.

Meddai Vanessa Cashmore, is-bennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Rwy’n hynod falch bod Coleg Ceredigion wedi cyrraedd yr wythfed safle yn y DU, mae’n dyst i’r gwaith caled gan y dysgwyr, y cyflogwyr a staff.

“Cynrychiolodd ein dysgwyr ein coleg a Chymru a daethant adref gyda medalau a chanmoliaeth, dyna i chi berfformiad gwych ac ysbrydoledig gan bawb.”

 

Llun: Yr holl gystadleuwyr a gymerodd ran yn rownd derfynol y DU gyda’u darlithwyr Huw Morgan a Huw Thomas gydag is-brifathro’r coleg Vanessa Cashmore a rheolwr ledled Cymru ar gyfer ISEiW Paul Evans.