Digwyddiad bwyd Ffrengig pop-yp i'w gynnal yn El Salsa

Mae Coleg Ceredigion yn gwahodd y cyhoedd i fwyty El Salsa yn Aberteifi i gefnogi myfyrwyr a fydd yn cynnal noson Beaujolais pop-yp yn llawn bwyd Ffrengig.

Yn y digwyddiad un noson, bydd bwydlen Ffrengig draddodiadol sy’n cynnwys pedwar i bum cwrs yn cael eu coginio a’u gweini gyda gwydraid o Beaujolais.

Mae El Salsa yn cau dros fisoedd y gaeaf ond mae’n cynnig ei gyfleusterau bwyty ar gyfer digwyddiadau pop-yp sy’n rhoi cyfle perffaith i fyfyrwyr ar gyrsiau coginio proffesiynol a lletygarwch yng Ngholeg Ceredigion i brofi rhywbeth sy’n ychwanegol at eu gweithgareddau coginio ym mwyty hyfforddi’r coleg.

Yn gynwysiedig yn y fwydlen mae arancini caws, tryffl a winwns, dewis o vol-au-vents, cawl winwns Ffrengig gyda croûte gruyère, meunière lleden gyda chaprau, lemwn a dil, bourguignon cig eidion gyda pommes Anna, mille feuille siocled gwyn a mafon a crêpes Suzette sy’n draddodiadol Ffrengig.

Cost y noson yw £25 y pen sy'n helpu i ariannu bwyty hyfforddi'r coleg lle mae myfyrwyr yn dysgu crefft coginio.

Huw Morgan, darlithydd coginio proffesiynol a lletygarwch yng Ngholeg Ceredigion sy'n trefnu'r digwyddiad.  Meddai: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cyhoedd yn cefnogi ein myfyrwyr ac yn dod i ymuno â ni yng nghanol Aberteifi ar gyfer ein digwyddiad untro.

“Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau tebyg yn ein bwyty hyfforddi sef Bwyty Maes y Parc yn y coleg, ond bydd gweithio yn El Salsa yn cynnig profiad o goginio mewn cegin wahanol a gwahanol fath o wasanaeth i fyfyrwyr.”

Mae’n dechrau am 6pm nos Wener, Tachwedd 11, a bydd El Salsa yn rhedeg eu bar yn ystod y noson ond mae bwcio yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01239 612032 neu cysylltwch â Bwyty Maes y Parc Coleg Ceredigion ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB