Cyn-fyfyriwr arlwyo o Goleg Ceredigion yn cyflawni canlyniad anhygoel mewn cystadleuaeth yn y diwydiant

Mae cyn-fyfyriwr arlwyo o Goleg Ceredigion wedi cyflawni camp anhygoel drwy ddod yn ail yn y Gystadleuaeth Young Chef Young Waiter.

Bu Daniel Davies, a astudiodd letygarwch yng Ngholeg Ceredigion rhwng 2018 a 2021 ar ôl darganfod brwdfrydedd am wasanaeth bwyd, yn cymryd rhan yn y digwyddiad cyntaf yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe ddydd Mawrth 2ail Tachwedd.  Cynhaliwyd y digwyddiad gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Nod cystadleuaeth Young Chef Young Waiter y Byd a sefydlwyd ym 1979, yw hyrwyddo gyrfaoedd ym maes lletygarwch, ac mae ar agor i bob cogydd a gweinydd proffesiynol o dan 26 oed sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Pan gafodd Daniel ei rôl Blaen y Tŷ gyntaf, roedd wrth ei fodd â’r gwasanaeth a chymerodd ran yn ei gystadleuaeth Blaen y Tŷ gyntaf yn Llandudno.  Yna enillodd fedal aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru ym mis Tachwedd 2020 a chystadlodd yn rowndiau terfynol y DU yn Glasgow ac enillodd fedal arian.  Ei lwyddiant diweddaraf yw cael ei ddewis ar gyfer Carfan y DU i gystadlu yn Leon, 2024.

Cyfarfu’r holl ymgeiswyr â rhai o unigolion lletygarwch mwyaf blaenllaw Cymru ar y panel beirniadu arbenigol, fe wnaethant feithrin sgiliau allweddol a gwneud cysylltiadau â chystadleuwyr eraill mewn amgylchedd hwyliog, heriol a gwerth chweil.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB