Gwers mewn busnes i fyfyrwyr yn yr Almaen

Fel rhan o Gynllun Turing - rhaglen fyd-eang y DU ar gyfer astudio a gweithio dramor, rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr busnes a’r cyfryngau yng Ngholeg Ceredigion deithio i’r Almaen gan ymweld â Frankfurt a Berlin.

Roedd y daith yn cynnwys ymweliadau â Kronberg-im-Taunus, gefeilldref Aberystwyth, yn ogystal â Llysgenhadaeth Prydain yn Berlin a Chyfnewidfa Stoc Frankfurt fel rhan o ymweliad addysgol a diwylliannol ar gyfer myfyrwyr lefel tri.

Roedd llawer o uchafbwyntiau i’r daith ond y rhai amlwg o safbwynt busnes oedd yr ymweliad â Llysgenhadaeth Prydain lle cafodd y myfyrwyr sgwrs gan Dr Dolores Volkert, cadeirydd Siambr Fasnach Prydain a’r Almaen ar rôl y Siambr a’i chysylltiadau â masnach a busnesau yn y DU a’r Almaen.

Dilynwyd hyn gan gyflwyniad gan Ryan Hanley o’r Adran Masnach Ryngwladol am bwysigrwydd masnachu rhwng cenhedloedd a
mynediadr farchnad.

Meddai Kevin Williams, darlithydd busnes yng Ngholeg Ceredigion: “Roedd hwn yn brofiad unigryw i’n, myfyrwyr y mae ychydig iawn o bobl yn ei gael a dangosodd fwy i ni am sut mae masnach a chydweithredu yn gweithio ar draws ffiniau, a oedd yn arbennig o ddiddorol ar ôl Brexit.”

Cefnogwyd y prif ymweliad gan Gynllun Turing, sef ymweld â gefeilldref Aberystwyth, Kronberg-im-Taunus, trefnwyd hyn gan yr Almaen yng Nghymru.

Esboniodd Chrissy Asplin, darlithydd yng Ngholeg Ceredigion: “Mae’r ddwy dref wedi gefeillio ers 1968 pan ddechreuodd Ysgol Ramadeg Ardwyn gynnal ymweliadau cyfnewid rheolaidd gyda’r Altkönigschule yn
Kronberg ac yn y 1990au cynnar, ffurfiwyd Cymdeithas Cyfeillgarwch i feithrin cysylltiadau gefeillio. Yn 1997, llofnododd Cyngor Tref Aberystwyth y cytundeb gefeillio ffurfiol gyda Kronberg-im-Taunus felly mae’r
ymweliad gan Fyfyrwyr Coleg Ceredigion yn adeiladu ar y traddodiad hwnnw ac yn helpu i sefydlu cysylltiadau pellach rhwng y ddwy dref.”

Dangoswyd nodweddion allweddol eraill i’r myfyrwyr gan gynnwys y pedair ffynnon sy’n cynrychioli pedair gefeilldref Kronberg a dangoswyd iddynt ddarnau o Fur Berlin a gludwyd i’r dref ar ôl cwymp Mur Berlin.

Fel rhan o daith gyfnewid addysgol a diwylliannol, ymwelodd y myfyrwyr yn ogystal â Chyfnewidfa Stoc Frankfurt, Frankfurter Wertpapierbörse, sef un o ganolfannau masnachu mwyaf y byd ar gyfer gwarantau a
weithredir gan Deutsche Börse AG a dyma’r fwyaf o saith cyfnewidfa stoc yr Almaen.


Ychwanegodd Emma Evans, darlithydd busnes yng Ngholeg Ceredigion: “Roedd yr ymweliad hwn a’r cyfle i weld y dulliau marchnata a brandio yn yr Almaen yn cefnogi dysgu a phrofiad y myfyrwyr ymhellach ac roedd
yn cyd-fynd â phynciau craidd eu cwrs.”

Dywedodd Rhys Jones, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Ceredigion: “Fe wnes i fwynhau mynd i’r Almaen yn fawr oherwydd mae’n fan nad ydw i wedi bod iddo o’r blaen felly roedd yn brofiad newydd sbon i mi. Un o fy hoff
rannau o’r daith oedd mynd i Lysgenhadaeth Prydain a gweld sut mae popeth yn gweithio allan yna o gymharu ag yma yng Nghymru.”  

Roedd dilyn yn ôl traed y rheiny a anfonwyd i wersyll crynhoi Sachsenhausen yn rhan arbennig o drist ond hanesyddol gyfoethog o ochr ddiwylliannol yr ymweliad.

Mae’r daith hon wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu eu canfyddiad o’u cyfleoedd gyrfa ac maen nhw wedi elwa o enghreifftiau o’r byd go iawn o sut mae busnes yn gweithio sy’n datblygu eu gwaith theori a’u dealltwriaeth gyfredol o’r sector busnes.  

Meddai Georgia Gethin, myfyrwraig fusnes a brofodd y daith: “Cefais y cyfle i fynd i’r Almaen a oedd yn brofiad dysgu a diwylliannol gwych a arweiniodd ataf yn gweld a gwneud pethau nad oeddwn erioed wedi meddwl y byddwn yn eu gwneud, fel cael profiad o Gyfnewidfa Stoc Frankfurt a Llysgenhadaeth Prydain yn Berlin.


“Mae’r coleg wedi bod yn gam perffaith i mi fynd i’r brifysgol i barhau â’m haddysg mewn busnes yn ystod fy
nghyfnod yn y coleg.”

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB