Cyfle i fyfyrwyr arlwyo Coleg Ceredigion gynnal digwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Myfyrwyr arlwyo yng Ngholeg Ceredigion

Cafodd myfyrwyr Arlwyo o gampws Aberystwyth Coleg Ceredigion gyfle cyffrous i gynnal digwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.  

Aeth tîm o fyfyrwyr o bob un o dair lefel y cyrsiau arlwyo ati i lunio bwydlen a oedd yn cynnwys dewis o ganapes tra dethol a diodydd croeso ar gyfer y digwyddiad a oedd yn gorfod cyd-fynd â briff a roddwyd iddynt.

Ymysg yr enghreifftiau o ganapes y gwnaethant eu creu oedd beignet madarch gwyllt, madarch wedi'u piclo ac olew tryffl a pharfait afu cyw iâr, marmaled winwns Cymreig, surdoes gyda chrwst crensiog.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 16eg Mawrth 2023 a dyma oedd lansiad yr archif ddarlledu genedlaethol gyntaf yn y DU i agor yn Aberystwyth.  Mae’r archif wedi’i lleoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Hon fydd yr archif ddarlledu genedlaethol gyntaf yn y Deyrnas Unedig, ac un o’r archifau darlledu mwyaf defnyddiadwy yn Ewrop.  Bydd yn trawsnewid mynediad y cyhoedd i ganrif o hanes darlledu yng Nghymru gyda ffilm, fideo a sain yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi’u digideiddio i’w darganfod.

Myfyriwr yn gweini bwyd yn y digwyddiad
Myfyriwr yn paratoi bwyd yn y digwyddiad
Canapes a wneir gan fyfyrwyr

Roedd ymwelwyr i’r digwyddiad yn cynnwys sefydliadau darlledu adnabyddus  yng Nghymru fel ITV Cymru Wales, S4C, BBC Cymru a BBC Wales. Jason Mohammad, y cyflwynydd radio a theledu o Gymru, oedd yn cyflwyno’r digwyddiad am y noson.

Roedd yn rhaid i’r myfyrwyr weini i’r holl westeion yn broffesiynol ac roedd y rheiny a oedd yn gweithio yn y gegin yn gyflym a chywir.  Dywedodd Jess Severs, sy’n ddarlithydd arlwyo yn y coleg, bod y digwyddiad yn ‘wych’ ac yn ‘agoriad llygad’ i’r myfyrwyr a oedd yn hynod broffesiynol a chroesawgar tuag at y gwesteion.

I rai myfyrwyr dyma'r digwyddiad ffurfiol cyntaf iddyn nhw fod yn bresennol ynddo, a gweithio ynddo, felly roedd yn rhagflas gwych ar gyfer eu dyfodol ac yn rhywbeth i'w gynnwys ar eu CVs.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB