Enable Accessibility Bar

Cŵn yn ymweld â’r coleg ar gyfer sesiwn ffotograffiaeth

Yn ddiweddar, croesawodd myfyrwyr TG lefel dau Coleg Ceredigion Dexter a Jupiter i labordy TG y coleg ar gampws y coleg yn Aberteifi.

Ymwelodd y ddau gi, a oedd yn eiddo i'r myfyriwr Jac Davies, â'r coleg er mwyn iddynt fod yn fodelau ar gyfer sesiwn tynnu lluniau anifeiliaid anwes Jac.

Cafodd myfyrwyr y dasg o greu e-gardiau Nadolig animeiddiedig fel rhan o'u huned animeiddio cyfrifiadurol a thra penderfynodd rhai i greu animeiddiadau a oedd yn cynnwys dynion eira ac anifeiliaid animeiddiedig, penderfynodd Jac ddod â delweddau llonydd o'i gŵn yn fyw.

Gan ddefnyddio’r cyfarpar mwyaf diweddar yn stiwdio sgrîn werdd bwrpasol y coleg, cipiodd Jac ddelweddau o'r cŵn i greu ei e-gardiau Nadolig animeiddiedig.

Rhoddodd y sesiwn gyfle i’r myfyrwyr roi’r gwahanol dechnegau animeiddio a ddysgwyd ganddynt ar waith.   

Meddai Marion Phillips, darlithydd y cwrs yng Ngholeg Ceredigion: “Roedd yn bleser croesawu Dexter a Jupiter i’r campws.

“Roedd yn brofiad gwych i Jac ac rwy’n siŵr bod yr holl fyfyrwyr wedi mwynhau cael y cŵn yn yr adran."

“Mae creu animeiddiadau fel e-gardiau rhyngweithiol yn gyfle gwych i'r myfyrwyr roi amrywiaeth o dechnegau animeiddio a ddysgwyd ganddynt ar waith yn y dosbarth, technegau a fydd o fudd mawr iddynt am weddill eu hastudiaethau a thu hwnt.”