Enable Accessibility Bar

Rhaglen entrepreneuraidd rad ac am ddim o fudd i bobl ifanc

 

Mae prosiect ar y cyd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn mynd i fod yn fuddiol i bobl ifanc sydd â meddylfryd busnes yng Ngheredigion gyda rhaglen wyth wythnos rad ac am ddim a grëwyd gan entrepreneuriaid.

Cafodd Academi’r Dyfodol, sy’n dechrau ar Ddydd Mercher, Ionawr 15, ei chreu ar y cyd gan Goleg Ceredigion, Cyngor Sir Ceredigion a grŵp Cynnal y Cardi ac mae wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd y rhaglen, a gynlluniwyd ar gyfer rhai 14 i 16 oed, yn cyflwyno sesiynau dwy awr o hyd yn rhad ac am ddim ar gampws Aberystwyth Coleg Ceredigion, er mwyn helpu i ddatblygu creadigrwydd, hyrwyddo entrepreneuriaeth a datblygu model busnes â phrototeip i’w cyflwyno i banel o arbenigwyr.

Rhennir y rhaglen i bedwar maes diddordeb; celfyddydau perfformio, fideo a ffotograffiaeth, entrepreneur celf ac entrepreneur bwyd.

Entrepreneur Bwyd: Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n wych am fwyd yn y rhanbarth. Bydd cyfranogwyr yn nodi sut orau i gynllunio ymgyrch ymwybyddiaeth a hyrwyddo prosiect yn ymwneud â bwyd sy’n darparu cyfleoedd i ddysgu am y broses datblygu bwyd o syniad, gweithgynhyrchu i gyflwyno cynnyrch.

Celfyddydau Perfformio: Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn perfformio bob blwyddyn i dros 24,000 o blant a phobl ifanc gyda’r nod o greu theatr Gymraeg yn bennaf ar gyfer pobl ifanc a phlant. Bydd gweithdai dan arweiniad Arad Goch yn canolbwyntio ar brosiect sy’n ymwneud â chreu, rheoli a gweithredu digwyddiad.

Fideo a Ffotograffiaeth: Cwmni amlgyfrwng wedi’i leoli yn Aberystwyth yw AMP Media ac mae’n gweithio gyda chleientiaid i greu a chyflwyno gwasanaeth llawn o ran cynnwys, brandio a datrysiadau marchnata o’r cysyniad cyntaf i’r cynhyrchu.

Bydd gweithdai yn canolbwyntio ar y prosesau o amgylch nodi syniad, sefydlu prosiect a defnyddio offer a thechnegau diweddaraf fideo, ffotograffiaeth ac amlgyfrwng i greu allbwn sy’n gyfoes, yn berthnasol ac yn greadigol.

Entrepreneur Celf: Beth yw celf a sut allwn ni greu busnes celf ganolbwyntiedig? Bydd amrywiaeth o arbenigwyr yn darparu mewnwelediad i sut maen nhw wedi tyfu eu busnesau, gan nodi’r sgiliau sydd eu hangen a darparu cyfleoedd i ddefnyddio syniadau creadigol i gynhyrchu cynnyrch celf a dysgu sut i ddatblygu busnes celf ganolbwyntiedig.

 

Trefnwyd cludiant i gasglu plant o’r ysgol am 4pm, a dychwelyd yno am 6.30pm a darperir snaciau a diodydd am ddim.

Gwahoddir yr holl gyfranogwyr i ddigwyddiad ym mis Mehefin ble caiff gwaith ei arddangos ochr yn ochr â busnesau ac entrepreneuriaid eraill yng Ngheredigion.

Meddai Kevin Williams, cydlynydd y rhaglen: “Mae’r gweithdai ffocws entrepreneuraidd hyn hefyd yn darparu tystiolaeth i gyflogwyr, prifysgolion a cholegau sy’n dangos cymhelliant, ymrwymiad, ffocws a pharodrwydd i drio pethau newydd.

“Rydym yn edrych ymlaen at ysbrydoli pobl ifanc i gynhyrchu llawer o syniadau newydd ac i arbrofi gyda datblygu modelau busnes phrototeipiau mewn amgylchedd meithringar a phroffesiynol.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01970 639700 (estyniad 241) neu gallwch ymweld â www.ceredigion.ac.uk.