Enable Accessibility Bar

Campws y coleg yn troi’n gyfleuster hyfforddi

Ar hyn o bryd mae campws Aberystwyth Coleg Ceredigion yn cael ei ddefnyddio fel cyfleuster hyfforddi ar gyfer y GIG.

Yn dilyn cais gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, mae’r campws yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i gyflwyno hyfforddiant hanfodol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a fydd yn dod i mewn i’r GIG i weithio mewn ysbytai dros y misoedd i ddod.

Mewn ymdrech i fynd i’r afael â’r Covid-19, mae tîm hyfforddi a datblygu Ymddiriedolaeth Hywel Dda wedi bod yn gwneud defnydd o ystafelloedd addysgu a chyfarpar TG y coleg i gyflwyno ei hyfforddiant.

O ystyried yr argyfwng iechyd cyfredol, fe wnaeth y coleg gytuno y gellir defnyddio’r safle i’r diben hwn fel cyfraniad at frwydr y GIG yn erbyn Coronafeirws ac i gefnogi’r gymuned leol.

Yn ôl Jilian Michael, hwylusydd addysg i weithwyr cynnal gofal iechyd ar gyfer Hywel Dda: “Mae wedi bod yn gyfle gwych i’r ymgeiswyr newydd sy’n dod trwodd i gael sesiynau theori ac ymarfer mewn amgylchedd diogel wrth i ni eu paratoi gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i fynd allan i ymarfer clinigol.

“Hoffwn i ddiolch i’r tîm staff a rheolwyr yng Ngholeg Ceredigion am eu parodrwydd i ddarparu’r cyfleusterau hyfforddi o ansawdd hyn i ni ac am eu holl gymorth a chefnogaeth o ran sicrhau bod gennym fynediad i’r holl ystafelloedd addysgu a chyfarpar TG sydd eu hangen arnom i gyflawni’r hyfforddiant hanfodol hwn.”