Enable Accessibility Bar

Rydyn ni yma i chi

Mae wedi bod yn amser heriol i fyfyrwyr a staff hefyd yng Ngholeg Ceredigion yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan y gweinidog addysg Kirsty Williams ar 18 Mawrth y bydd ysgolion a cholegau’n cau eu drysau mewn ymdrech i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafeirws, symudodd y coleg yn ffurfiol i gyflwyno gwersi ar-lein ar 23 Mawrth.

Mae myfyrwyr a staff wedi gorfod addasu’n gyflym i’r ffordd newydd o ddysgu.

Mae tîm addysgu a dysgu’r coleg yn grŵp rhagweithiol ac maen nhw eisoes wedi bod yn defnyddio meddalwedd digidol ar gyfer cyflwyno ac i ryngweithio ar-lein.

Mae’r myfyrwyr hefyd wedi derbyn yr her trwy ymgymryd â thrafodaethau a dangos gwytnwch wrth gynhyrchu’r un lefel o waith a gynhyrchwyd ganddynt yn y coleg.

Yn ogystal mae yna gymuned ffyniannus ar-lein lle mae staff yn cyfathrebu’n ddyddiol ac yn rhannu arfer gorau mewn dysgu digidol.

Mae’r adran gofal anifeiliaid wedi bod yn rhannu gwe-gamerâu o amrywiol sŵau megis Sw Caeredin a Sw Caer yn ogystal â Phrosiect Gweilch y Dyfi, gan osod tasgau ar eu casgliadau.

Mae’r adran arlwyo ar gampws Aberteifi wedi bod yn cael eu dosbarthiadau arlwyo ar-lein, gyda’r myfyrwyr yn mwynhau ac ymgysylltu â thiwtorialau ar-lein.

Tra bod y myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi dysgu am y corff dynol trwy ddefnyddio gwrthrychau hapgael y cartref i greu corff dynol.

Mae campws Aberystwyth yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i gyflwyno hyfforddiant hanfodol sydd ei angen ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a fydd yn dod i mewn i’r GIG i weithio mewn ysbytai dros y misoedd i ddod.

Meddai Bryony Evett-Hackfort, rheolwr addysgu a dysgu yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae’n amser anodd a phryderus i bawb ar y foment ond teimlwn ei bod yn hanfodol i gefnogi a datblygu ein myfyrwyr drwy’r fath amser hollbwysig i lawer ohonynt.

“Mae’r myfyrwyr yn addasu’n anhygoel o dda i ystafell ddosbarth ddigidol ac rwyf wedi fy nghalonogi’n wirioneddol gan eu brwdfrydedd a gan staff sydd hefyd wedi gorfod addasu i amgylchedd dysgu newydd.”