Enable Accessibility Bar

Arddangosfa fwyaf o’i math i fynd ar-lein

Yn draddodiadol, ar yr adeg yma o’r flwyddyn, byddai Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr wedi trawsnewid ardaloedd y stiwdio a’r gweithdai ar ei gampws Heol Ffynnon Job i fod yn un gofod oriel mawr, er mwyn arddangos gwaith myfyrwyr gradd celf a dylunio.

Dilynir hyn bob amser gydag arddangosfa ychwanegol gan fyfyrwyr addysg bellach sy’n astudio ar lefel un i dri.

Byddai Coleg Ceredigion hefyd wedi gosod eu sioe diwedd y flwyddyn yng  Nghanolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth.

Eleni, er gwaethaf y pandemig byd-eang, mae staff wedi creu llwyfan rhithwir i ddathlu cyflawniadau, creadigrwydd ac arloesedd myfyrwyr blwyddyn olaf o’r holl gyrsiau celf a dylunio.

Meddai Paula Phillips Davies, Pennaeth Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Rydym wedi manteisio ar arbenigedd ein cyrsiau gradd dylunio 3D a rhithwirionedd, celf gysyniad, darlunio a ffotograffiaeth i adeiladu oriel rithwir.

“O ganlyniad, byddwn yn gallu dangos y gwaith anhygoel mae ein myfyrwyr wedi’i greu.

“Mae’r oriel ar-lein hon wedi darparu cyfle gwych i fod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol nag erioed; dyma’r tro cyntaf y byddwn yn gallu arddangos gwaith ein holl gyrsiau gradd ac addysg bellach ar yr un pryd ‘dan un to’. 

“Yn ogystal, rydym hefyd wedi gwahodd ein cydweithwyr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion i arddangos gwaith eu myfyrwyr gyda ni yn yr hyn fydd yn datblygu i fod yn arddangosfa fwyaf o’i math.”

Mae’r myfyrwyr wedi mynd i’r afael â her wirioneddol wrth addasu i beth sydd wedi bod yn derfyn annisgwyl i’w cyrsiau ond mae eu hymdrechion wedi bod yn neilltuol. 

Meddai Imogen Mills sy’n fyfyrwraig gradd decstilau: “Roedd yna ymdeimlad o golled, oherwydd y terfyn sydyn.

“Ond fe wnaeth yr hiraeth esgor ar gyfle i ddod ynghyd o’r newydd. Gwnaeth tawelwch, llonyddwch ac amser greu gwytnwch a dyfeisgarwch.

“Ni chollwyd y teimlad o gymuned yn ystod y dyddiau dan glo yma, yn hytrach roedd yn ein gyrru ymlaen bob dydd.

“Ein sioe ni yw hon; penllanw dyfalwch eithriadol ac addasrwydd helaeth artistiaid.”

Gall ymwelwyr ddisgwyl gweld gwaith o ystod lawn o ddisgyblaethau gan gynnwys cerameg a gemwaith, darlunio digidol, ffasiwn, peintio, lluniadu a gwneud printiau, graffeg, ffotograffiaeth, cerflunio, tecstilau, cyfryngau cymysg, animeiddio, fideo a gwaith amlddisgyblaethol.

Anogir y cyhoedd i fwrw golwg ar yr arddangosfa o gysur eu cartrefi eu hunain wrth i ni ddadorchuddio’r arddangosfa rithwir.

Rhyddheir dolen gyswllt ar ddydd Gwener Mehefin 26 ar wefannau’r coleg  https://www.colegsirgar.ac.ukhttps://www.ceredigion.ac.uk

Bydd yr arddangosfa ar gael drwy gydol yr haf.

Dilynwch Ysgol Gelf Caerfyrddin a Choleg Ceredigion ar Facebook ac Instagram.

Ysgol Gelf Caerfyrddin

@ysgolgelfcaerfyrddin 

https://www.facebook.com/colegceredigion/