Enable Accessibility Bar

Canlyniadau BTEC Lefel 1 a 2

Y prynhawn yma (Dydd Mercher 19 Awst) rydym wedi derbyn neges hwyr oddi wrth Pearson (BTEC) yn nodi eu bwriad i ailraddio eu cymwysterau.

Gweler eu hesboniad yn llawn yma:

https://bit.ly/3heLX65

O ganlyniad, maent wedi gofyn i ysgolion a cholegau beidio â chyhoeddi unrhyw ganlyniadau BTEC ar Lefel 1 a 2 ar Awst 20 yn ôl y disgwyl.

Derbyniwch ein hymddiheuriadau diffuant am yr oedi annisgwyl hwn. 

Byddwn yn cyhoeddi’r graddau unwaith y byddwn wedi derbyn y graddau diwygiedig gan Pearsons.