Enable Accessibility Bar

Seicoleg i Amy

Mae'r drafodaeth a'r ymwybyddiaeth o iechyd meddwl bob amser wedi bod yn bwysig i Amy Nicholas ac mae ei diddordeb mewn seicoleg wedi dod yn fwy amlwg ers iddi ymuno â'r diploma estynedig lefel tri mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Cynyddodd y diddordebau hyn ymhellach ar ôl iddi ddechrau astudio unedau fel persbectifau seicolegol, datblygiad trwy'r cyfnodau bywyd a seicoleg iechyd.

Fe’i cyflwynwyd hefyd i sut mae ffactorau seicolegol yn effeithio ar hunan-barch a hyder, pwnc yr oedd yn awyddus i ddysgu mwy amdano.

Datblygodd Amy hefyd awydd cryf i ddysgu sgiliau mewn cynghori, fel therapi person-ganolog, datblygu sgiliau cyfathrebu hanfodol a deall y gwahanol ddulliau therapiwtig a ddefnyddir.

Felly, roedd gyrfa mewn seicoleg bob amser yn bosibilrwydd iddi hi ac yn ystod yr haf derbyniodd le i astudio gradd BSc (Anrh) mewn seicoleg ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Mae Amy bron yn dymor i mewn i gam nesaf o’i haddysg ac mae hi’n mwynhau datblygu ei natur empathetig a’i chymhwyso i amgylchedd therapiwtig.

Yn ôl y darlithydd iechyd a gofal cymdeithasol Sara Jones: “Roedd Amy yn fyfyrwraig benderfynol a oedd bob amser yn rhoi o’i gorau yn ystod ei hamser yn y coleg.

“O'r dechrau, datblygodd ddiddordeb brwd mewn seicoleg ac roedd hi'n benderfynol o ddilyn gyrfa yn y maes hwnnw.

“Mae hi’n braf gweld felly ei bod wedi cymryd y cam nesaf i droi’r freuddwyd honno’n realiti, dymunwn yn dda iddi ar gyfer y dyfodol.”