Enable Accessibility Bar

Astudiaethau galwedigaethol wrthi’n masnachu

 

Ym mis Medi eleni cyflwynodd Coleg Ceredigion ddiploma rhagarweiniol lefel un newydd sbon mewn astudiaethau galwedigaethol ar gampws Aberystwyth ac Aberteifi hefyd.

Gyda phwyslais cryf ar yr ochr ymarferol, mae'r diploma hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr astudio ystod eang o unedau o wahanol sectorau gan gynnwys: busnes, arlwyo, TG, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.

Mae cyfnod y Nadolig wedi bod yn un prysur i'r rheiny a ddewisodd astudio busnes.

Fel rhan o'u modiwl trefnu digwyddiad, mae myfyrwyr wedi bod yn creu anrhegion Nadolig wedi'u personoli â llaw er mwyn eu gwerthu yn eu digwyddiad Nadolig rhithwir.

Mae rhai o’u creadigaethau sydd ar werth yn cynnwys: cracyrs Nadolig wedi’u personoli, mygiau siocled poeth wedi’u personoli, addurniadau ceirw siocled a goleuadau potel Nadolig, gyda’r holl elw’n cael ei roi i elusennau o’u dewis.

Yn ogystal, cydlynodd y myfyrwyr ddiwrnod siwmperi Nadolig blynyddol y coleg gyda'r elw'n cael ei roi i'r elusen Gweithredu dros Blant.

Yn ôl y darlithydd astudiaethau galwedigaethol, Emma Evans: “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n hynod o galed dros yr ychydig wythnosau diwethaf er mwyn gwireddu’r digwyddiadau hyn.

“Maen nhw wedi dysgu llawer yn y broses am drefnu digwyddiadau ac rwy’n siŵr bydd y profiad o gymorth iddyn nhw am weddill eu hastudiaethau a thu hwnt.”