Enable Accessibility Bar

Siaradwyr gwadd rithwir

 

Mae Coleg Ceredigion bob amser wedi bod yn awyddus i wahodd siaradwyr gwadd i'r campws gan eu bod yn cynnig mewnwelediad gwahanol, awgrymiadau diwydiannol a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr.

Fodd bynnag, mae'r pandemig presennol wedi cyfyngu ar nifer y siaradwyr sy'n mynychu'r coleg yn ystod y flwyddyn.

Yn hytrach na theimlo’n ddigalon am y sefyllfa, mae'r adran gofal plant wedi mynd ati i drefnu cyfres o siaradwyr gwadd i gynnal sgyrsiau gyda'r myfyrwyr, yn rhithwir.

Hyd yn hyn y tymor hwn, mae myfyrwyr lefel dau a lefel tri wedi croesawu Gail Macdonald o Dechrau'n Deg Ceredigion, Georgia Rowbotham o Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r therapydd iaith a lleferydd, Alex Jones.

Soniodd y tri siaradwr am yr hyn maen nhw'n gwneud yn rhinwedd eu swyddi a sut mae eu sefydliad yn helpu plant.

Fe wnaethant hefyd siarad â'r myfyrwyr am y gwahanol gyfleoedd yn y diwydiant a'r amrywiol lwybrau gyrfaol.

Gorffennodd pob sgwrs gyda sesiwn Holi ac Ateb ble’r oedd myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiynau i’r siaradwyr am yrfaoedd a diwydiant.

Yn ôl y darlithydd gofal plant, Annwen Evans: “Fel adran, rydyn ni bob amser wedi bod o blaid croesawu siaradwyr gwadd i’r campws gan ei fod yn rhoi gwell dealltwriaeth i’r myfyrwyr o’r diwydiant yn ogystal â’u helpu i benderfynu pa fath o yrfa yr hoffent ganolbwyntio arni.

“Rydyn ni'n ddiolchgar i'r holl siaradwyr sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn y sgyrsiau hyn ac rwy'n siŵr y bydd y profiad o fudd i'r myfyrwyr am weddill eu hastudiaethau.”