Enable Accessibility Bar

Codwr Arian i’r GIG yn derbyn gwobr S4C

Mae Swyddog y Gymraeg yng Ngholeg Ceredigion a Choleg Sir Gâr wedi codi dros £37,000 ar gyfer ysbyty yng Nghaerfyrddin ar ôl colli ei fam, Undeg Lewis, yn drist iawn i Covid-19.

Mae'r wobr hon yn cael ei chydnabod gan S4C yn ei raglen sy’n cydnabod  arwyr a sêr cymunedol 2020 yfory (dydd Gwener, 18 Rhagfyr https://www.bbc.co.uk/programmes/p090kk56).

Yn ystod yr haf, ymgymerodd Gwyndaf Lewis â her 50km, gan redeg dros 30 milltir a 32 o weithiau o amgylch Feidr Sion yn Efailwen.

Mae Gwyndaf, sy’n 25 oed, yn ymgymryd â nifer o heriau bob blwyddyn i godi arian at elusennau sy'n agos at ei galon ac roedd yr her hon yn emosiynol iawn.

Dywedodd Gwyndaf Lewis:  “Yn anffodus, eleni mae’r byd wedi wynebu cyfnod anodd iawn oherwydd pandemig Covid-19.

“Ond gwaethaf oll, rydyn ni fel teulu wedi colli rhywun annwyl, mam; cymerwyd hi oddi wrthym yn ddim ond 59 oed gyda chymaint i edrych ymlaen ato, felly mae hyn i mam.

“Mae’r rhoddion yn cael eu hanfon i dîm yr Uned Gofal Dwys yng Nglangwili, gan fod angen ein help arnyn nhw yn fwy nag erioed.

Dyfarnodd Andrew Cornish, prifathro Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, wobr Cariad y coleg i Gwyndaf, a roddir i staff a myfyrwyr sy'n hyrwyddo caredigrwydd ac yn gwneud gwaith elusennol sylweddol. 

 “Rwyf mor falch bod Gwyndaf wedi dewis derbynnydd lleol, mae’r Uned ICU yng Nghaerfyrddin yn agos at ei galon ac rwy’n falch iawn ei fod ef a’i deulu wedi dewis cefnogi’r GIG a gwn fod ei deulu y tu ôl iddo yn ei gefnogi bob cam o'r ffordd.

“Mae’n gwbl haeddiannol o’r gydnabyddiaeth ardderchog hon gan S4C, ac rydyn ni i gyd yn falch iawn ohono.”