Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio yn camu i’r llwyfan

Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i’r myfyrwyr celfyddydau perfformio gyda sawl perfformiad wedi’i gwblhau mewn cyfnod byr o amser.

Cyn y Nadolig, cyflwynodd y myfyrwyr blwyddyn un lefel tri eu perfformiadau theatr ymdrochol technegol, lle cafodd un gwestai ar y tro ei dywys o gwmpas gwahanol olygfeydd o fewn y stiwdio berfformio.

Yn ogystal, perfformiodd y grŵp blwyddyn un Confused Heads, eu perfformiad diwedd y flwyddyn.   

Hefyd, camodd myfyrwyr blwyddyn dau i flaen y llwyfan yn ystod yr un cyfnod wrth iddynt berfformio eu Clyweliadau i Actorion fel rhan o’u huned. 

Mae'r uned hon yn rhoi’r sgiliau cynllunio a'r technegau actio allweddol sydd eu hangen i fyfyrwyr i gyflwyno perfformiadau clyweliad effeithiol ar gyfer cyflogaeth mewn theatr fyw a chyfryngau wedi'u ffilmio.

Dangosodd yr arddangosfa ystod o ddarnau perfformio y mae'r myfyrwyr wedi gweithio arnynt a'u cynnwys yn eu portffolio ymarferol.

Nesaf ar gyfer myfyrwyr blwyddyn dau fydd eu Prosiect Cyfarwyddwyr, y bu'n rhaid ei ohirio tan y flwyddyn newydd gan fod y coleg wedi symud i ddysgu ar-lein ar gyfer wythnos olaf y tymor diwethaf oherwydd y pandemig.

Nod y Prosiect Cyfarwyddwyr yw cyflwyno darpar gyfarwyddwyr ifanc i'r ystod o wybodaeth sy'n ofynnol i'w galluogi i gychwyn yn hyderus ar y llwybr cymhleth i fod yn gyfarwyddwr profiadol a medrus.

Bydd myfyrwyr yn cyfarwyddo perfformiad byr yn annibynnol, gan ddangos bwriadau, dulliau ac astudiaeth gyfarwyddol mewn modd trylwyr a manwl.

Yna bydd y sylw’n troi tuag at gynyrchiadau diwedd y flwyddyn, gyda gwaith ar y gweill ar hyn o bryd.

Mae cynyrchiadau blaenorol yn cynnwys Chicago, Macbeth a Cabaret yn ogystal â pherfformiadau safle-benodol sydd wedi’u cynnal yn y gorffennol yn y Profiad Mynydd Arian a strydoedd y Borth.