Enable Accessibility Bar

Llwyddiant masg i Jack

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr ddwy gystadleuaeth fewnol i greu masg.

Nod y gystadleuaeth oedd codi ymwybyddiaeth o arwyddocâd gwisgo masg yn ystod y pandemig hwn yn ogystal â gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd cynaladwyedd trwy wisgo masg y gellir ei ail-ddefnyddio.

Roedd y gystadleuaeth yn agored i bob myfyriwr ar draws y saith campws, gyda'r cyfranogwyr yn cael y dasg o ddylunio eu masg eu hunain mewn un gystadleuaeth a chreu masg yn y llall.

Enillydd y gystadleuaeth dylunio masg oedd myfyriwr mynediad galwedigaethol o gampws Aberystwyth, Jack O' Sullivan.

Ysbrydolwyd dyluniad Jack gan ei ddiddordeb brwd mewn creaduriaid chwedlonol yn ogystal â stori’r Brenin Arthur a marchogion y ford gron a’i chysylltiadau â Chymru, prosiect y mae’r myfyrwyr mynediad galwedigaethol yn gweithio arno ar hyn o bryd.

Beirniadwyd y gystadleuaeth gan y dylunydd ffasiwn a chyn-fyfyriwr Ysgol Gelf Caerfyrddin, Bethan Millns, a wnaeth nid yn unig feirniadu pob cais ond hefyd dod â'r dyluniad buddugol yn fyw.

Yn ôl Becky Pask, cydlynydd entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Crëwyd y gystadleuaeth hon nid yn unig i dynnu sylw at bwysigrwydd gwisgo masg wyneb, ond i gydnabod pwysigrwydd dod o hyd i neu ddylunio masg o ansawdd da, ailddefnyddiadwy a chynaliadwy yn ystod ein prinder cenedlaethol o PPE.

“Llongyfarchiadau mawr i Jack am ei ddyluniad buddugol.

“Hefyd, diolch yn fawr i Bethan Millns, ein graddedig o Ysgol Gelf Caerfyrddin,  a fu’n allweddol drwy’r broses gyfan trwy greu’r fideo ‘sut i wneud masg’, beirniadu’r dyluniadau a dylunio’r masg buddugol yn y pendraw.”

Yn ogystal â gweld ei ddyluniad yn cael ei greu yn fasg, hefyd rhoddwyd taleb Amazon gwerth £15 i Jack.