Enable Accessibility Bar

Llwyddiant i Gavin

Yn ddiweddar dyfarnwyd Gwobr Goffa Keith Fletcher i Fyfyrwyr Mynediad i AU 2019-2020 i Gavin Mckay, cyn-fyfyriwr mynediad i addysg uwch Coleg Ceredigion, yn y categori cyrhaeddiad academaidd neilltuol.

Mae'r wobr mynediad i addysg uwch genedlaethol yn dathlu ac yn cydnabod y gwaith caled a'r ymrwymiad y mae myfyrwyr mynediad i addysg uwch yn ymroi i'w hastudiaethau

Penderfynodd Gavin astudio diploma addysg uwch mewn gwyddorau iechyd ar gampws Coleg Ceredigion yn Aberystwyth er mwyn dilyn gyrfa mewn gwyddor barafeddygol ac wrth wneud, gadael swydd ddiogel ac incwm cyson y tu ôl iddo.

Trwy gydol ei amser yn y coleg, gwirfoddolodd a gweithiodd Gavin yn y diwydiant gofal iechyd yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Bronglais a gyda Gwasanaeth Ambiwlans Sant Ioan i ennill profiadau gwerthfawr ac i ychwanegu at ei wybodaeth a’i set sgiliau.

Yn ôl y tiwtor mynediad i addysg uwch, Jennifer Glenc: “Mae Gavin McKay yn dyst i’r modd y gall ymroddiad, ymrwymiad ac uchelgais ddatgloi potensial unigolyn, a phrawf y gall dysgwyr sy’n oedolion gyflawni eu cyrchnodau ar unrhyw oedran neu gam mewn bywyd.

“Mae ei ymroddiad diwyro a’i gysondeb yn ei waith wedi rhoi rhodd i’r GIG o unigolyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r unigolion y bydd yn dod ar eu traws trwy gydol ei yrfa newydd.

Arweiniodd ymroddiad a dyfalbarhad Gavin iddo gyflawni'r nifer uchaf posibl o ragoriaethau ar y diploma a sicrhau lle iddo'i hun i astudio gwyddor barafeddygol ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi, y mae wedi bod yn ei astudio ers mis Medi.”