Enable Accessibility Bar

Ymweliad maes rhithwir

Mae Coleg Ceredigion bob amser wedi bod yn frwdfrydig ynghylch teithiau maes i sefydliadau sefydledig gan eu bod yn cynnig mewnwelediad gwahanol, awgrymiadau diwydiannol a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr.

Fodd bynnag, mae'r pandemig presennol wedi cyfyngu ar nifer y teithiau y mae myfyrwyr wedi gallu eu cymryd eleni.

Yn hytrach na theimlo’n ddigalon, gyda chymorth gan Gyrfa Cymru, ymwelodd yr adran TGCh â ffair yrfaoedd y llwybr creadigol yn ddiweddar, er yn rhithwir.

Yn ystod eu hymweliad rhithwir, mwynhaodd myfyrwyr sgyrsiau gan Bad Wolf Studios, Into Film Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Cafodd myfyrwyr daith o amgylch Stiwdios Bad Wolf, cwmni sydd wedi gweithio ar sawl sioe deledu boblogaidd gan gynnwys Doctor Who, Sherlock, Merlin a His Dark Materia, sy’n cael ei ddarlledu ar hyn o bryd ar y BBC, cyn dysgu mwy am y diwydiant a'r gwahanol gyfleoedd gyrfaol sy’n gysylltiedig.

Dilynwyd hyn gan sesiwn Holi ac Ateb lle dysgodd myfyrwyr fwy am y diwydiant.

Wedi ei gynnal gan Into Ffilm Cymru, cafodd y dysgwyr y cyfle wedyn i edrych ar waith adran gelf sy'n gweithio ym maes cynhyrchu ffilmiau, gyda’r dylunydd cynhyrchu a’r dylunydd celf, Arwel Wyn Jones a'i dîm yn rhannu profiadau o weithio ar gynyrchiadau megis Dr Who a Dracula.

Trafododd y sesiwn gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yrfaoedd sydd ar gael ym maes rheolaeth llwyfan gyda myfyrwyr yn dysgu mwy am y diwydiant trwy weithdy byw.

Yn ôl y darlithydd TGCh Marion Phillips: "Rydym mor ddiolchgar i Rebecca Flanagan a Gyrfa Cymru am ein gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

“Mae cael y cyfle i ymgysylltu â grŵp mor dalentog o bobl greadigol o Gymru wedi ysbrydoli ein dysgwyr yn fawr, yn enwedig yn ystod blwyddyn mor anhygoel o anodd o ran ymweld â diwydiant.

“Mae’r ffaith mai Cymry yw’r rhain, a gweithwyr proffesiynol Cymraeg eu hiaith sydd wedi gwneud y siwrnai o leoliadau gwledig i weithio ar frig y sector wedi helpu’n fawr o ran adeiladu’r cysylltiad a’r agosatrwydd hwnnw gyda’n dysgwyr.

“Mae cymaint o bosibiliadau cyffrous ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol."