Enable Accessibility Bar

Cyngor cyfarwyddo i fyfyrwyr cyfryngau

Dros y misoedd nesaf, mae adran gyfryngau Coleg Ceredigion yn trefnu cyfres o weithwyr proffesiynol y diwydiant i roi sgyrsiau ar-lein gyda'u myfyrwyr.

Cafwyd y sgwrs gyntaf gan y cyfarwyddwr enwog Colin Thomas sydd wedi cynhyrchu a/neu gyfarwyddo sawl darn o waith gan gynnwys: The Dragon has Two Tongues, Cracking Up, The Divided Kingdom a Reel Truth ynghyd ag ennill sawl gwobr fel Gwobr y Beirniaid yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Celtaidd 2006 ar gyfer Border Crossing, Cynhyrchiad Indy Gorau RTS West 2005 ar gyfer Till the Boys Come Home, Cynhyrchiad Indy Gorau RTS West 2003 ar gyfer Dead Man Talking a’r Wobr Aur yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Houston 2000 ar gyfer The Farmer Who Wouldn't Let Go.

Rhoddodd Colin Thomas sgwrs am wneud ffilmiau dogfennol a gwirionedd, a oedd yn codi cwestiynau am god moesol gwneuthurwyr ffilm a sut i lywio gyrfa yn y diwydiant gyda gonestrwydd.

Yn dilyn y sgwrs, agorwyd y llawr rhithwir i'r myfyrwyr blwyddyn un a dau a oedd yn bresennol i holi Colin ar y pwnc yn ogystal â cheisio awgrymiadau a chyngor ar sut i ddechrau yn y diwydiant.

Yn ôl y darlithydd cyfryngau Sophia Bechraki: “Roedd yn fraint cael cyfarwyddwr profiadol o safon Colin Thomas i siarad â ni am ei yrfa a thrafod yr egwyddorion ar gyfer llywio penblethau proffesiynol yn y diwydiant.

“Fe arweiniodd at lawer o feddwl ac adfyfyrio ymhlith y myfyrwyr a’u seilio yn realiti’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn wneuthurwr ffilmiau cyfrifol.

“Roedd y sgwrs yn llwyddiant mawr ac rwy’n siŵr y bydd o fudd i’r myfyrwyr am weddill eu hastudiaethau yng Ngholeg Ceredigion a thu hwnt.”