Enable Accessibility Bar

Siaradwyr gwadd rhithwir

Mae Coleg Ceredigion bob amser wedi bod yn awyddus i groesawu siaradwyr gwadd i'r campws gan eu bod yn cynnig mewnwelediad gwahanol, awgrymiadau diwydiannol a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr.

Fodd bynnag, mae'r pandemig presennol wedi cyfyngu ar nifer y siaradwyr sy'n mynychu'r coleg yn ystod y flwyddyn.

Yn hytrach na theimlo’n ddigalon am y sefyllfa, mae'r adran iechyd a gofal cymdeithasol wedi mynd ati i drefnu cyfres o siaradwyr gwadd i gynnal sgyrsiau gyda'r myfyrwyr, yn rhithwir.

Hyd yn hyn y tymor hwn, mae myfyrwyr blwyddyn un a dau lefel tri wedi croesawu nifer o siaradwyr gwadd gan gynnwys ymwelydd iechyd, myfyriwr therapi galwedigaethol, nyrs anableddau dysgu, gweithiwr gofal cymdeithasol a phodiatrydd.

Soniodd yr holl siaradwyr am yr hyn maen nhw'n gwneud yn rhinwedd eu swyddi a sut mae eu sefydliad yn helpu’r sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Fe wnaethant hefyd siarad â'r myfyrwyr am y gwahanol gyfleoedd yn y diwydiant a'r amrywiol lwybrau gyrfaol.

Gorffennodd pob sgwrs gyda sesiwn Holi ac Ateb ble’r oedd myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiynau i’r siaradwyr am yrfaoedd a diwydiant.

Yn ôl y darlithydd iechyd a gofal cymdeithasol Sara Jones: “Fel adran, rydyn ni bob amser wedi bod o blaid croesawu siaradwyr gwadd i’r campws gan ei fod yn rhoi gwell dealltwriaeth i’r myfyrwyr o’r diwydiant yn ogystal â’u helpu i benderfynu pa fath o yrfa yr hoffent ganolbwyntio arni.

“Rydyn ni'n ddiolchgar i'r holl siaradwyr sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn y sgyrsiau hyn ac rwy'n siŵr y bydd y profiad o fudd i'r myfyrwyr am weddill eu hastudiaethau.”