Enable Accessibility Bar

Y Coleg wedi helpu llwybr gyrfaol Lisa

Mae Lisa Jones yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol diagnosis deuol i’r tîm camddefnyddio sylweddau.  Yn 16 oed, nid oedd Lisa yn siŵr pa lwybr gyrfa i’w ddewis felly...

Goreuon y DU ar y Ffordd i Sianghai

Ennyd sy’n newid bywyd i fyfyriwraig ddawnus ar gyfer o Goleg Ceredigion Mae myfyrwaigr sy’n cynrychioli Coleg Ceredigion yn dechrau ar y ffordd i Sianghai ar ôl cael...