Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr yn cydweithio â'r amgueddfa

Yn ddiweddar ymwelodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion ag Amgueddfa Ceredigion fel rhan o brosiect cydweithredu. Yn ystod yr ymweliad â chartref yr amgueddfa yn Aberystwyth,...

Profiad myfyrwyr gofal plant yn yr Almaen

Yn ddiweddar, dychwelodd myfyrwyr gofal plant o gampws Aberystwyth a champws Aberteifi adref yn dilyn lleoliad gwaith pythefnos yn yr Almaen fel rhan o brosiect Erasmus+.    Yn...

Lleoedd prifysgol i fyfyrwyr arlwyo

Mae tri myfyriwr arlwyo o gampws Aberteifi Coleg Ceredigion wedi llwyddo i ennill lleoedd i astudio yn y brifysgol ym mis Medi.          Bydd Callum Summerfield ac Erin...

Llwyddiant i diwtor gofal plant

Yn ddiweddar bu Allison Davies, darlithydd gofal plant yng Ngholeg Ceredigion, yn dathlu ennill Athro'r Flwyddyn yng Ngwobrau Arwyr Lleol Radio Ceredigion.  Wedi'u cynnal...