Enable Accessibility Bar

Taith Tom fel Mecanig

Ers gadael Coleg Ceredigion, mae Tom Kynafaeces wedi mynd o nerth i nerth.   Gyda diddordeb mawr mewn ceir, penderfynodd Tom astudio cwrs lefel dau mewn cerbydau modur...

Rôl rheolwr i gyn-fyfyriwr arlwyo

Yn ddiweddar mae Bradley Edwards, cyn-fyfyriwr lletygarwch ac arlwyo o Goleg Ceredigion, wedi graddio o Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant gyda gradd mewn rheolaeth...

Myfyrwyr yn cydweithio â'r amgueddfa

Yn ddiweddar ymwelodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion ag Amgueddfa Ceredigion fel rhan o brosiect cydweithredu. Yn ystod yr ymweliad â chartref yr amgueddfa yn Aberystwyth,...

Profiad myfyrwyr gofal plant yn yr Almaen

Yn ddiweddar, dychwelodd myfyrwyr gofal plant o gampws Aberystwyth a champws Aberteifi adref yn dilyn lleoliad gwaith pythefnos yn yr Almaen fel rhan o brosiect Erasmus+.    Yn...