Pam astudio Cwrs Galwedigaethol yng Ngholeg Ceredigion?

Os ydych yn gwybod pa ddiwydiant yr ydych am gamu iddo (er enghraifft, gweithio mewn gofal iechyd, y diwydiant adeiladu neu gynhyrchu yn y cyfryngau) yna gallai Diploma Cyntaf neu Genedlaethol fod yn well ar gyfer eich dilyniant gyrfaol na phynciau Safon Uwch, gan gyfuno dysgu ymarferol gyda chynnwys pwnc a theori.  Mae cyrsiau galwedigaethol addysg bellach yn darparu ymagwedd ymarferol tuag at ddysgu.

Yn ogystal, mae cyrsiau galwedigaeth yn eich helpu i nodi pa rôl benodol rydych am ei dilyn yn eich diwydiant dewisol, yn wahanol i bynciau Safon Uwch sy’n fwy academaidd, damcaniaethol ac yn seiliedig ar arholiadau. 

Mae Diploma Cenedlaethol yn gyfwerth â thri phwnc Safon Uwch ac yn cael ei dderbyn gan lawer o brifysgolion a chyflogwyr. Mae angen i chi ystyried eich arddull dysgu a’ch dyheadau wrth benderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi.

Bydd ein holl gyrsiau yn rhoi profiadau gwaith rhagorol i chi ac yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.  Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr a chwsmeriaid go iawn ac yn meithrin cysylltiadau. Dychmygwch eich bod yn cymryd gofal o fwyty lleol, yn gweithio gyda’n cleientiaid yn ein Hacademi Steil, yn perfformio o flaen cynulleidfa fyw, neu’n arddangos eich gwaith i’r cyhoedd trwy arddangosiadau proffesiynol. Dyma rai o’r profiadau y byddwch yn eu mwynhau.   

Mae gennym ddiddordeb nid yn unig mewn creu myfyrwyr sydd â chymwysterau da, sy’n gyflogadwy ond hefyd i’ch helpu chi i gyflawni eich uchelgeisiau. Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, a beth bynnag yr hoffech ei wneud, bydd Coleg Ceredigion yn rhoi'r cychwyn gorau i chi.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB