Enable Accessibility Bar

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Ebrill 26, 2021

Darlithydd mewn ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

9 awr yr wythnos

Dros dro, Achlysurol, Prif Gampws: Aberystwyth

Dyddiad cau: 12 canol dydd 12/05/2021

Ydych chi'n awyddus i ddatblygu sgiliau dysgwyr ESOL i roi’r sgiliau iaith iddynt sy'n ofynnol i ddelio'n hyderus â bywyd bob dydd a chyflogaeth yn y gymuned leol a thu hwnt? Rydym yn chwilio am ddarlithydd brwdfrydig a rhagweithiol i gyflwyno gwersi ESOL i'n carfan o ddysgwyr sy’n Ffoaduriaid o Syria. Bydd angen i chi fod yn hynod gydwybodol a threfnus iawn ac yn gallu addasu addysgu gwahaniaethol yn seiliedig ar anghenion y dysgwyr.

Mae’n hanfodol eich bod yn cadw diddordeb ein dysgwyr a datblygu gwersi ESOL i fagu hyder a brwdfrydedd i ddysgu a gwella eu sgiliau iaith.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154