Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Lefel 2 OCR Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol wedi’i gynllunio i roi ystod o sgiliau creadigol, ymarferol ac academaidd lefel uchel i chi. Bydd y cwrs yn eich hyffordd yn y math o ddawn greadigol a fydd yn eich cymryd ar eich camau cyntaf tuag at gyflogaeth o fewn y sector cyfrifiadura creadigol.

Rhaglen Nodweddion

Gan ddefnyddio caledwedd a meddalwedd safon y diwydiant byddwch yn dysgu’r technegau diweddaraf mewn pynciau creadigol i ymestyn eich sgiliau ac i roi pwyslais galwedigaethol. Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau, ymweliadau neu i wrando ar siaradwyr ac arbenigwyr ymweliadol yn y coleg. Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r sgiliau a gaiff eu dysgu ar y cwrs hwn yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ar ochr greadigol y cyfryngau neu dechnoleg gwybodaeth newydd, neu yrfa mewn rheoli’r broses gyfan. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol neu gwrs TGCh, prentisiaeth neu gyflogaeth. Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.

Dull Asesu

Caiff y mwyafrif o’r unedau ar y cwrs eu hasesu trwy aseiniadau gwaith cwrs sy’n cael eu hasesu yn y ganolfan a’u cymedroli’n allanol gan OCR. Caiff Uned 1 - ‘Sgiliau cyn-gynhyrchu’ ei hasesu drwy bapur ysgrifenedig 1 awr 15 munud o hyd.

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB