Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 2 mewn Technolegau Creadigol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 year

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn pecynnau meddalwedd safon y diwydiant gan gynnwys cymwysiadau Microsoft Office ac Adobe Suite yn ogystal â phecynnau mwy arbenigol mewn meysydd megis golygu sain ac animeiddio.   Mae'r rhan fwyaf o unedau yn dilyn strwythur cyffredinol sy'n cynnwys ymchwilio, cynllunio, creu a gwerthuso.

Rhaglen Nodweddion

Bydd gennych fynediad i gyfarpar safon y diwydiant a bydd elfen ymarferol y cwrs yn eich galluogi i ennill profiad gwaith gwerthfawr trwy waith seiliedig ar brosiectau.   Gallwch ddod o hyd i enghraifft o friff a gwblhawyd gan gyn-fyfyrwyr ar https://www.youtube.com/watch?v=RU9KbVbo-4U

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys:

Stiwdio Animeiddio - stiwdio animeiddio bwrpasol sydd â chyfarpar a meddalwedd safon y diwydiant i gefnogi cynhyrchu animeiddio stop-symudiad a digidol.

Stiwdio Ffotograffig - stiwdio ffotograffig bwrpasol sydd â goleuadau stiwdio proffesiynol,cyfarpar ffotograffig a fideo o ansawdd uchel gyda galluoedd sgrin werdd.

Labordy Technegol - labordy sydd wedi'i neilltuo ar gyfer gweithgareddau caledwedd a meddalwedd mwy ymarferol megis rhwydweithio ac adeiladu systemau.

2 ystafell ddosbarth o gyfrifiaduron personol - gyda Chyfrifiaduron Personol Core i7 a monitorau 27"

Dilyniant a Chyflogaeth

Os ydych yn chwilio am lwybr ymarferol, galwedigaethol i yrfa mewn TG, mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Ar gael ar Lefel 2 a Lefel 3, bydd y cwrs yn gwella eich cyflogadwyedd trwy ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ragori mewn ystod eang o dechnolegau.Mae myfyrwyr sy'n cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus yn symud ymlaen i'r cwrs Lefel 3 ac i addysg uwch a chyflogaeth. Mae cyn-fyfyrwyr lefel 3 wedi symud ymlaen i ystod eang o bynciau megis Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Rhwydweithio Cyfrifiadurol, Datblygu’r We a Seiber-ddiogelwch.

Dull Asesu

Asesiad parhaus o waith portffolio (dim arholiadau).

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB