Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r Cambridge Technical yn gymhwyster galwedigaethol ar Lefel 3. Mae’n sylfaen delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n ymuno â’r gweithle, gan roi cefndir damcaniaethol iddynt a gaiff ei atgyfnerthu gyda sgiliau ymarferol sy’n trosglwyddo i’r gweithle modern. Mae’r Diploma Estynedig yn gyfwerth â 3 phwnc Safon Uwch ac mae pob Uned yn cael ei graddio ar lefel Pas (P), Teilyngdod (M) neu Ragoriaeth (D).

Mae’r cymhwyster newydd hwn wedi’i anelu’n benodol at fyfyrwyr 16 oed ac wedi ei gynllunio i fod yn fwy perthnasol i addysg bellach yn ogystal â darparu sgiliau perthnasol a dymunol ar gyfer y gweithle. 


Nodweddion y Rhaglen  • Prentisiaethau 
  • Gwaith mewn gweithleoedd cysylltiedig â Thechnoleg Gwybodaeth 
  • Cwrs coleg arall ar lefel uwch 
  • Cwrs gradd mewn prifysgol 
  • Cychwyn busnes (entrepreneuriaeth)

Dilyniant a Chyflogaeth
Asesu'r RhaglenAsesu parhaus drwy waith aseiniad.


Gofynion y Rhaglen5 TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith a Mathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L2 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.