Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol

Disgrifiad o'r RhaglenMae myfyrwyr yn dilyn cyrsiau sy’n cynnwys astudio a gwneud Fideos Cerddoriaeth, Modelu 3-D, Animeiddio, Dylunio Graffig, Hysbysebu, Gwneud Ffilmiau Dogfennol a Ffotograffiaeth. Caiff hyn ei danategu gan ddealltwriaeth o’r diwydiant cyfryngau, dadansoddiad manwl o gynnwys y cyfryngau ac ymateb i friffiau proffesiynol.

Mae gennym rwydwaith cryf o gysylltiadau diwydiannol sy'n cefnogi myfyrwyr trwy sgyrsiau a gweithdai technegol. Mae gan ein tîm o ddarlithwyr wybodaeth ymarferol a dadansoddol fanwl trwy brofiad yn y diwydiant a phrofiad academaidd, ar ôl gweithio mewn cwmnïau cynhyrchu annibynnol, y BBC, National Geographic, yn ogystal â darlithio a chyhoeddi ar lefel Prifysgol. Nodweddion y RhaglenMae yna ffocws cryf ar ddarparu profiad gwaith realistig trwy friffiau cleientiaid proffesiynol, gwaith prosiect cydweithredol gyda chyflogwyr lleol a gweithgaredd traws-gwricwlwm. Mae gennym gamerâu proffesiynol Manylder Uwch, trybeddau, traciau, microffonau, genweiriau sain a goleuadau y gall myfyrwyr eu llogi i wneud ffilmiau; a thair swît olygu bwrpasol gydag Apple Macs (un i bob myfyriwr ar y cwrs) a'r meddalwedd proffesiynol diweddaraf, gan gynnwys Maya ar gyfer gwaith 3D a'r Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere Pro, ac ati) ar gyfer Golygu a Graffeg.

Mae gwaith y myfyrwyr o safon uchel iawn ac rydym wedi cael nifer o lwyddiannau mewn gwyliau ffilm megis Zoom a Ffresh. 


Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs, mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudiaethau prifysgol mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau a Chynhyrchu Ffilm, Animeiddio a Dylunio Graffig, a hefyd mae rhai yn mynd ymlaen i gyrsiau dyniaethau megis Seicoleg, Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae ein myfyrwyr wedi cael eu derbyn i rai o'r prifysgolion mwyaf nodedig yn y DU ar gyfer astudiaethau’r Cyfryngau megis Goldsmith's, a Phrifysgol Westminster. Wedi'u hysbrydoli gan agweddau ymarferol y cwrs a’u harwain gan gefnogaeth alwedigaethol ein tîm addysgu seiliedig ar ddiwydiant, mae ein myfyrwyr hefyd yn symud yn uniongyrchol i mewn i’r diwydiant, gan ennill gwaith llawrydd tra'n dal i fod yn y coleg, sefydlu eu cwmnïau eu hunain neu yn gwneud cais am rolau iau/cynorthwyol yn y diwydiant.


Asesu'r RhaglenMae’r asesu wedi’i seilio ar brosiectau ar hyd y 2 flynedd o astudio, gyda myfyrwyr yn cynhyrchu portffolios sy’n cynnwys deunydd ymchwil a chynllunio, a chanlyniadau creadigol terfynol ar gyfer pob uned.


Gofynion y RhaglenO leiaf 4 TGAU graddau A* - C neu gyfwerth a chyfweliad llwyddiannus.