Enable Accessibility Bar

Lefel 2 OCR Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol wedi’i gynllunio i roi ystod o sgiliau creadigol, ymarferol ac academaidd lefel uchel i chi. Bydd y cwrs yn eich hyffordd yn y math o ddawn greadigol a fydd yn eich cymryd ar eich camau cyntaf tuag at gyflogaeth o fewn y sector cyfrifiadura creadigol.


Nodweddion y RhaglenGan ddefnyddio caledwedd a meddalwedd safon y diwydiant byddwch yn dysgu’r technegau diweddaraf mewn pynciau creadigol i ymestyn eich sgiliau ac i roi pwyslais galwedigaethol. Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau, ymweliadau neu i wrando ar siaradwyr ac arbenigwyr ymweliadol yn y coleg. Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r sgiliau a gaiff eu dysgu ar y cwrs hwn yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ar ochr greadigol y cyfryngau neu dechnoleg gwybodaeth newydd, neu yrfa mewn rheoli’r broses gyfan. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol neu gwrs TGCh, prentisiaeth neu gyflogaeth. Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Asesu'r RhaglenCaiff y mwyafrif o’r unedau ar y cwrs eu hasesu trwy aseiniadau gwaith cwrs sy’n cael eu hasesu yn y ganolfan a’u cymedroli’n allanol gan OCR. Caiff Uned 1 - ‘Sgiliau cyn-gynhyrchu’ ei hasesu drwy bapur ysgrifenedig 1 awr 15 munud o hyd.


Gofynion y Rhaglen3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.