Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Technolegau Creadigol

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r Cambridge Technical yn gymhwyster galwedigaethol ar Lefel 3. Maen nhw’n sylfaen delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n ymuno â’r gweithle, gan roi cefndir damcaniaethol iddynt a gaiff ei atgyfnerthu gyda sgiliau ymarferol sy’n trosglwyddo i’r gweithle modern.  Mae Diploma Estynedig yn gyfwerth â 3 phwnc Safon Uwch ac mae pob Uned yn cael ei graddio ar lefel  Pas (P), Teilyngdod (M) a Rhagoriaeth (D). 

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu’n benodol at fyfyrwyr 16 oed ac wedi ei gynllunio i fod yn fwy perthnasol i addysg bellach yn ogystal â darparu sgiliau perthnasol a dymunol ar gyfer y gweithle. 


Nodweddion y RhaglenBydd y cymhwyster hwn yn rhoi profiad ymarferol i chi o ddefnyddio rhywfaint o’r cyfarpar a meddalwedd arweiniol diweddaraf o safon diwydiant sy'n cynnwys, technoleg Rhith-wirionedd, cyfarpar roboteg, camerâu digidol a gosodiadau stiwdio sgrin-werdd, camerâu fideo, ein stiwdio stop-symudiad bwrpasol, tabledi lluniadu WACOM ac Intuos Pro, cyfarpar recordio sain, argraffwyr 3D a sganwyr a mynediad at feddalwedd Adobe Creative Suite, meddalwedd animeiddio stop-symudiad proffesiynol a meddalwedd recordio sain.

Mae gennych ryddid creadigol i ddewis pynciau sydd o ddiddordeb i chi ar gyfer eich prosiectau unigol ar gyfer pob uned a astudir.


Dilyniant a ChyflogaethOs ydych chi'n chwilio am lwybr ymarferol, galwedigaethol i yrfa mewn TG, mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.  Ar gael ar Lefel 2 a Lefel 3, bydd y cwrs yn gwella eich cyflogadwyedd trwy ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ragori mewn ystod eang o dechnolegau. Mae myfyrwyr sy'n cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus yn gyffredinol symud ymlaen i'r cwrs Lefel 3 ac i addysg uwch a chyflogaeth.

Rydym wedi datblygu llwybrau rhagorol gyda nifer o adrannau ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant gyda nifer o’n cyn-fyfyrwyr lefel 3 wedi symud ymlaen i ystod eang o bynciau megis Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Rhwydweithio Cyfrifiadurol, Datblygu’r We a Seiber-ddiogelwch.


Cynnwys y RhaglenMae’r Diploma Lefel 2 mewn TG (Technolegau Creadigol) yn cynnwys 7 uned, gyda dwy orfodol a phump arbenigol:

  • Cyfathrebu yn y diwydiant TG
  • Gweithio yn y Diwydiant TG
  • Graffeg Gyfrifiadurol
  • Dylunio Amlgyfrwng
  • Technegau Animeiddio
  • Systemau Cronfa Ddata
  • Cynhyrchu Cyfryngau Rhyngweithiol

Mae'r rhan fwyaf o unedau yn dilyn strwythur cyffredinol sy'n cynnwys ymchwilio, cynllunio, creu a gwerthuso.


Asesu'r RhaglenMae’r Cambridge Technical yn gymhwyster galwedigaethol ar Lefel 3. Maen nhw’n sylfaen delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n ymuno â’r gweithle, gan roi cefndir damcaniaethol iddynt a gaiff ei atgyfnerthu gyda sgiliau ymarferol sy’n trosglwyddo i’r gweithle modern.  Mae Diploma Estynedig yn gyfwerth â 3 phwnc Safon Uwch ac mae pob Uned yn cael ei graddio ar lefel  Pas (P), Teilyngdod (M) a Rhagoriaeth (D). 

Mae’r cymhwyster newydd hwn wedi’i anelu’n benodol at fyfyrwyr 16 oed ac wedi ei gynllunio i fod yn fwy perthnasol i addysg bellach yn ogystal â darparu sgiliau perthnasol a dymunol ar gyfer y gweithle.


Gofynion y Rhaglen5 TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith a Mathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L2 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.